Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Flying Start Support Officer Emma, delivering a Get Cooking Course

Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Baby smiling playing with rattle

Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Ysgol Gymunedol playing children

Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Flying Start Language and Play with Lisa

Dechrau’n Deg

A ydych yn gymwys ar gyfer Dechrau’n Deg?

Rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg ar gyfer plant rhwng 0 a 3 oed ac 11 mis a’u teuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd penodol yn Sir Gaerfyrddin, a ddiffinnir gan gôd post.Cydnabyddir bod blynyddoedd cynnar plant yn gyfnod pwysig a bod profiadau’r adeg hon yn cael effaith sylweddol ar ddatblygiad plant yn y dyfodol felly mae’n bwysig iawn gwneud pethau’n iawn!

Rydym yn darparu’r gwasanaethau canlynol i gefnogi rhieni a phlant ac mae ystod o gyrsiau a grwpiau ar gael.

Cyfeiriad

Dechrau’n Deg

Cyn Ysgol Babanod y Morfa
Heol Newydd
Morfa
Llanelli
SA15 2DQ

Ffôn

01554 742447

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
  Scroll Up