Family Information Service phoneline is currently unavailable

Due to the Coronavirus Carmarthenshire Family Information Service has a limited service available at the moment.

Phones are currently unavailable.  If you need to contact the Family Information Service please e-mail ChildrenInfo@carmarthenshire.gov.uk and we will try to get back to you as soon as possible.

Oherwydd Coronafeirws mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gâr yn wasanaeth cyfyngedig ar hyn o bryd.

Nid oes Gwasanaeth ffôn ar gael.  Os oes angen i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd e-bostiwch Gwybplant@sirgar.gov.uk os gwelwch yn dda ac fe fentrwn ddod nôl atoch cyn gynted ag y modd.

>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *