Apêl Nadolig 2019 2019

Menter leol cafodd ei sefydlu yn 2011 ac sy’n darparu anrhegion Nadolig i deuluoedd mewn angen yw Apêl Nadolig Cyngor Sir Gâr.  Mae llawer yn methu fforddio prynu anrhegion na theganau i’w plant ac yn niffyg popeth arall byddant yn mynd at fenthycwyr didrwydded.  Mae’r Apêl Teganau Nadolig wedi sicrhau bod plant lleol, a fyddai fel arall ond yn derbyn nifer bach iawn o anrhegion neu ddim anrhegion o gwbl, yn cael anrheg adeg y Nadolig.  Mae hyn ond yn bosib o ganlyniad i waith gwych gweithwyr a rhoddwyr gwirfoddol yr Apêl. Y llynedd, fe wnaethoch ein helpu i ddarparu dros 6,000 o anrhegion i 957 o blant ac ni fyddai wedi bod yn bosibl heb eich cefnogaeth CHI.

 

Eleni yn y cyfnod economaidd anodd hwn rydym yn dibynnu ar eich cefnogaeth mwy nag erioed.

 

Pa fath o anrhegion ydym ni’n chwilio amdanynt?

Rydym yn chwilio am anrhegion ar gyfer pob oedran; o fabanod 18 mis oed i fyny at bobl ifanc yn eu harddegau. Byddem yn ddiolchgar pe na fyddech yn lapio’r anrhegion oherwydd byddant yn cael eu dosbarthu gan y tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio ochr yn ochr â’r teuluoedd.  Mae croeso ichi gyfrannu papur lapio, sisyrnau a selotep ar gyfer y gwirfoddolwyr.

A fyddech cystal â rhoi eich anrheg erbyn 1af Rhagfyr

List of Collection Points

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *