Newyddion

Welsh News

Rhaglen Dysgu am Awtistiaeth

Nod y rhaglen Dysgu am Awtistiaeth yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth ar draws y lleoliadau Blynyddoedd Cynnar. Dyma gwefan www.autismwales.org ac ar y wefan fe welwch adnoddau sydd wedi’u datblygu mewn partneriaeth â phobl awtistig, rhieni a gofalwyr…

Clwb Cwtsh

Clwb Cwtsh
Dechrau: Dydd Llun 4ydd o Hydref Dydd Llun, Dydd Mawrth neu Ddydd Mercher: 10.00-11.00, 12.30-13.30 neu 13.30-14.30 Gallwn hefyd gynnig sesiwn arbennig ar gyfer grŵp o rieni/ gofalwyr sydd am ddechrau dysgu Cymraeg gyda’i gilydd. Bydd yn bosib hefyd i…

Mae’r Gwasanaethau Plant wedi ymrwymo i gydweithio â theuluoedd i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i Deuluoedd a’u Plant. Pan fyddwn yn adolygu gwasanaethau, credwn ei bod yn bwysig cynnwys plant a theuluoedd, er mwyn iddynt rannu eu syniadau a helpu…