Apêl Nadolig

A wyddoch fod gwir angen cymorth ar gannoedd o deuluoedd Sir Gaerfyrddin y Nadolig hwn?

Menter leol cafodd ei sefydlu yn 2011 ac sy’n darparu anrhegion Nadolig, hamperi bwyd ac hamperi lles i bobl ifanc a theuluoedd mewn angen yw Apêl Nadolig Cyngor Sir Gâr. Mae llawer yn methu fforddio prynu bwyd, anrhegion, na theganau i’w plant ac yn niffyg popeth arall byddant yn mynd at fenthycwyr didrwydded.

Apêl Teganau

Y llynedd, fe wnaethoch ein helpu i ddarparu dros 3000 o anrhegion … ac ni fyddai wedi bod yn bosibl heb eich cefnogaeth CHI.

Y llynedd casglwyd a dosbarthwyd dros 3000 o anrhegion fel rhan o’r Apêl Teganau Nadolig a fu o fudd i deuluoedd o dan anfantais ledled Sir Gaerfyrddin.  Mae’r Apêl Teganau Nadolig wedi sicrhau bod plant lleol, a fyddai fel arall ond yn derbyn nifer bach iawn o anrhegion neu ddim anrhegion o gwbl, yn cael anrheg adeg y Nadolig. Y llynedd derbyniodd teuluoedd anrhegion Nadolig yn sgil gwaith gwych gweithwyr a rhoddwyr gwirfoddol yr Apêl Teganau Nadolig.

Pan fyddwch chi allan yn siopa Nadolig eleni, cofiwch am y teuluoedd hynny sy’n llai ffodus a phrynwch anrheg ychwanegol ar gyfer yr Apêl Teganau Nadolig.   Bydd pob anrheg sy’n dod i law yn gwneud gwahaniaeth i deuluoedd a fyddai fel arall yn ystyried dydd Nadolig yn ddiwrnod arferol!

Pa fath o anrhegion ydym ni’n chwilio amdanynt?

Rydym yn chwilio am anrhegion ar gyfer pob oedran; o fabanod 18 mis oed i fyny at bobl ifanc yn eu harddegau. Byddem yn ddiolchgar pe na fyddech yn lapio’r anrhegion oherwydd byddant yn cael eu dosbarthu gan y tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio ochr yn ochr â’r teuluoedd.

Mae croeso ichi gyfrannu papur lapio, sisyrnau a selotep ar gyfer y gwirfoddolwyr.

A fyddech cystal â rhoi eich anrheg erbyn 1af Rhagfyr – gellir derbyn rhestr o’r pwyntiau casglu drwy ffonio 01267 246657

thumbnail of Welsh list

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *