Coronafeirws (Covid-19)

Ewch i Ystafell Newyddion Cyngor Sir Caerfyrddin i gael gwybodaeth swyddogol a diweddariadau wrth i sefyllfa Coronavirus ddatblygu. Maent yn cyhoeddi diweddariadau, penderfyniadau a chyngor newydd yn ddyddiol, ynghyd â gwybodaeth am ffynonellau cymorth a chefnogaeth. Mae’n cynnwys diweddariadau ar Brydau Ysgol Am Ddim, Tlodi Cyfnod a Gofal Plant / Darpariaeth Ysgol ar gyfer Gweithwyr Critigol.

Ewch i’w tudalen yma:
newsroom.carmarthenshire.gov.wales/coronavirus

Ar gyfer adnoddau swyddogol ewch i’r gwefannau yma:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Llywodraeth Cymru

Coronafeirws a Darpariaeth Gofal Plant – cwestiynau cyffredin

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up