Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Dechrau’n Deg

Coronafeirws (COVID-19)
Cofiwch mae’n bwysyg eich bod dal yn manychu eich clinig imiwneiddio! Os ydych wedi methy cadw apwintiad, cysylltwch ach Ymwelydd Iechyd i wneud apwintiad arall os gwelwch yn dda.

A ydych yn gymwys ar gyfer Dechrau’n Deg?

Rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg ar gyfer plant rhwng 0 a 3 oed ac 11 mis a’u teuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd penodol yn Sir Gaerfyrddin, a ddiffinnir gan gôd post.Cydnabyddir bod blynyddoedd cynnar plant yn gyfnod pwysig a bod profiadau’r adeg hon yn cael effaith sylweddol ar ddatblygiad plant yn y dyfodol felly mae’n bwysig iawn gwneud pethau’n iawn!

Rydym yn darparu’r gwasanaethau canlynol i gefnogi rhieni a phlant ac mae ystod o gyrsiau a grwpiau ar gael.

Hysbysiad Preifatrwydd 

Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd

Ante natal group
Gwasanaeth Bydwreigiaeth

Child playing outdoors
Gwasanaeth Gofal Plant

Gwasanaeth Rhianta

Carers playing with coloured ribbons and toddler
Gwasanaeth Iaith Gynnar

Support Officer Home Visit
Tîm Gofal Cymdeithasol

Cyfeiriad

Dechrau’n Deg

Cyn Ysgol Babanod y Morfa
Heol Newydd
Morfa
Llanelli
SA15 2DQ

Ffôn

01554 742447

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up