Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Flying Start Support Officer Emma, delivering a Get Cooking Course

Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Baby smiling playing with rattle

Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Ysgol Gymunedol playing children

Croeso i Ddechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin

Flying Start Language and Play with Lisa

Dechrau’n Deg

A ydych yn gymwys ar gyfer Dechrau’n Deg?

Rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg ar gyfer plant rhwng 0 a 3 oed ac 11 mis a’u teuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd penodol yn Sir Gaerfyrddin, a ddiffinnir gan gôd post.Cydnabyddir bod blynyddoedd cynnar plant yn gyfnod pwysig a bod profiadau’r adeg hon yn cael effaith sylweddol ar ddatblygiad plant yn y dyfodol felly mae’n bwysig iawn gwneud pethau’n iawn!

Rydym yn darparu’r gwasanaethau canlynol i gefnogi rhieni a phlant ac mae ystod o gyrsiau a grwpiau ar gael.

 

Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd

Ante natal group
Gwasanaeth Bydwreigiaeth

Child playing outdoors
Gwasanaeth Gofal Plant

Gwasanaeth Rhianta

Carers playing with coloured ribbons and toddler
Gwasanaeth Iaith Gynnar

Support Officer Home Visit
Tîm Gofal Cymdeithasol

Cyfeiriad

Dechrau’n Deg

Cyn Ysgol Babanod y Morfa
Heol Newydd
Morfa
Llanelli
SA15 2DQ

Ffôn

01554 742447

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up