Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

Iaith a Chwarae

Mae Gwasanaeth Iaith a Chwarae Dechrau’n Deg yn cynnig grwpiau Iaith a Chwarae i fabanod a phlant bach ledled ardaloedd Dechrau’n Deg.

Rydym yn sylweddoli mai rhieni a gofalwyr sydd â’r rhan fwyaf i’w chwarae yn natblygiad eu plentyn. Chwarae yw’r ffordd y mae plant yn dysgu sgiliau newydd ac iaith yw un o’r sgiliau pwysicaf y mae plant yn eu dysgu wrth iddynt chwarae.

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig sesiynau Iaith a Chwarae sy’n darparu amrywiaeth o weithgareddau chwarae er mwyn datblygu iaith, sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol ar gyfer rhieni a’u phlant.Baby LAP session

Mae’r sesiynau’n cynnwys Amser Stori, Rhannu Llyfrau, Canu, Chwarae Anniben a Gweithgareddau Crefftau.

Mae Dechrau’n Deg yn darparu sesiynau Iaith a Chwarae i fabanod rhwng 0 a 15 mis oed ac wrth i blant dyfu a datblygu, mae sesiynau Iaith a Chwarae pellach ar gael ar gyfer plant bach rhwng 16 mis a 3 oed.

Caneuon o Rhigymau

Llyfr Gweithgaredd Babanod

Llyfr Gweithgaredd Plant Bach

Stori Actif Boogie Anifeiliaid

Canwch-gyda-ni - Bocs Tap Tap

Amser Stori gyda Barbara

Iaith a Chwarae

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up