Baby LAP
Baby LAP
Baby LAP
Baby LAP
Baby LAP
Baby LAP
Baby LAP
Baby LAP

Iaith a Chwarae

Mae Gwasanaeth Iaith a Chwarae Dechrau’n Deg yn cynnig grwpiau Iaith a Chwarae i fabanod a phlant bach ledled ardaloedd Dechrau’n Deg.

Rydym yn sylweddoli mai rhieni a gofalwyr sydd â’r rhan fwyaf i’w chwarae yn natblygiad eu plentyn. Chwarae yw’r ffordd y mae plant yn dysgu sgiliau newydd ac iaith yw un o’r sgiliau pwysicaf y mae plant yn eu dysgu wrth iddynt chwarae.

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig sesiynau Iaith a Chwarae sy’n darparu amrywiaeth o weithgareddau chwarae er mwyn datblygu iaith, sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol ar gyfer rhieni a’u phlant.Baby LAP session

Mae’r sesiynau’n cynnwys Amser Stori, Rhannu Llyfrau, Canu, Chwarae Anniben a Gweithgareddau Crefftau.

Mae Dechrau’n Deg yn darparu sesiynau Iaith a Chwarae i fabanod rhwng 0 a 15 mis oed ac wrth i blant dyfu a datblygu, mae sesiynau Iaith a Chwarae pellach ar gael ar gyfer plant bach rhwng 16 mis a 3 oed.

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up