Maeth

Dechrau’n Deg yn ceisio rhoi gwybodaeth, cefnogi a grymuso teuluoedd yn ardal Dechrau’n Deg i gael llesiant a maeth da drwy ddeiet a ffordd iach o fyw. Yn ogystal, mae Ymwelwyr Iechyd yn gweithio gyda theuluoedd a’r tîm ehangach i reoli’n effeithiol ystod o broblemau cyffredin sy’n berthnasol i ddeiet a maeth.

 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau grŵp sy’n cynnwys cwrs ‘Dewch i Goginio,’ partïon diddyfnu a sesiynau cyn-geni.Flying Start cooking session

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up