Children being shown how to brush their teeth
Young children brushing their teeth

Iechyd y Geg

Pydredd dannedd yw afiechyd y geg mwyaf cyffredin sy’n effeithio ar blant yn y DU. Gall effeithio ar y gallu i gysgu, i fwyta, i gymdeithasu ac i siarad hyd yn oed. Yn ffodus, drwy sicrhau gofal y geg da, mae modd atal pydredd dannedd bron bob amser.

Mae dannedd plant ifanc yn agored i bydredd pan fyddant yn bwyta gormod o fwydydd a diodydd sy’n llawn siwgr. Bydd osgoi bwydydd sy’n llawn siwgr a brwsio dannedd yn gyson â phast dannedd fflŵorid, yn benodol ar gyfer plant ifanc, yn helpu i atal pydredd dannedd. Dylid dechrau brwsio dannedd cyn gynted ag y mae’r dant cyntaf yn ymddangos a dylid parhau i wneud hynny drwy gydol bywyd.

Gan fod iechyd y geg mor bwysig, mae Ymwelwyr Iechyd Dechrau’n Deg yn cydweithio â’r rhaglen gwella iechyd y geg a ariennir gan Lywodraeth Cymru sef ‘Cynllun Gwên’.

Bydd eich ymwelydd iechyd Dechrau’n Deg yn trafod iechyd y geg a’r rhaglen ‘Cynllun Gwên’ gyda chi ond gallwch hefyd ddysgu mwy am y cynllun fan hyn: Cynllun Gwên

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up