Gwasanaeth Rhianta

Er ein bod yn methu rhedeg grwpiau am nawr, rydym am eich atgofio fod cefnogaeth yn dal ar gael. Oso oes angen siarad a aelod o’r tîm arno chi, fedrwch ffonio swyddfa Dechrau’n Deg ar 01554 742447.

 

Mae babanod a plant bach wedi ei rhaglennu i archwilio ac i arbrofi. Mae’n syndod mor gloi maent yn datblygu. Dyna pham mae’n bwysig i gadw un cam ymlaen o’r ymddygiad datblygu i leihau anhanfodion.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch…

Mae’n eithaf tebygol mai bod yn rhiant fydd un o’r rolau fydd yn rhoi’r boddhad mwyaf ichi ac weithiau, yn un o’r rolau mwyaf heriol hefyd! Am y rheswm hwnnw, mae gennym amrywiaeth o grwpiau i gefnogi mamau, tadau a gofalwyr.

Fel arfer, cynhelir ein sesiynau grŵp mewn canolfannau plant neu ganolfannau teulu lleol ac maent yn llefydd hwyliog ac yn anffurfiol ac yn bwysicach na hynny, am ddim!

 

Beth yw’r manteision i chi?

  • Cyfle i gwrdd â rhieni eraill a gwneud ffrindiau newydd.
  • Rhannu cynghorion a syniadau gydag eraill er mwyn rhoi cynnig arnynt gartref
  • Cyfle i gael rhagor o wybodaeth am ddatblygiad plant a pham mae plant yn gwneud y pethau maent yn eu gwneud.
  • Mae grwpiau ar gael sy’n darparu cyfleusterau crèche am ddim hyd yn oed.
  • Lluniaeth am ddim.
  • Mae rhai grwpiau hyd yn oed yn cynnig cyfle ichi ennill cymhwyster achrediad Agored.

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up