Getting to know your baby
Parenting Officer taking Incredible Years Course

Gwasanaeth Rhianta

Mae’n eithaf tebygol mai bod yn rhiant fydd un o’r rolau fydd yn rhoi’r boddhad mwyaf ichi ac weithiau, yn un o’r rolau mwyaf heriol hefyd!

Am y rheswm hwnnw, mae gennym amrywiaeth o grwpiau i gefnogi mamau, tadau a gofalwyr.

Fel arfer, cynhelir ein sesiynau grŵp mewn canolfannau plant neu ganolfannau teulu lleol ac maent yn llefydd hwyliog ac yn anffurfiol ac yn bwysicach na hynny, am ddim!

Beth yw’r manteision i chi?

  • Cyfle i gwrdd â rhieni eraill a gwneud ffrindiau newydd.
  • Rhannu cynghorion a syniadau gydag eraill er mwyn rhoi cynnig arnynt gartref
  • Cyfle i gael rhagor o wybodaeth am ddatblygiad plant a pham mae plant yn gwneud y pethau maent yn eu gwneud.
  • Mae grwpiau ar gael sy’n darparu cyfleusterau crèche am ddim hyd yn oed.
  • Lluniaeth am ddim.
  • Mae rhai grwpiau hyd yn oed yn cynnig cyfle ichi ennill cymhwyster achrediad Agored.

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

 

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up