Iechyd

Ffrindiau Bach Childcare Setting

Iechyd

Iechyd

Mae chwarae yn cynnig amrywiaeth o fuddion i blant o ran ymarfer corff a’u hiechyd meddwl:

  • Mae dringo yn datblygu cryfder, cydsymud, cydbwysedd a’r gallu i fentro, yn ogystal â datblygu hyder a hunan parch.
  • Mae rhedeg a gemau cwrso yn datblygu ffitrwydd, stamina a sioncrwydd.
  • Mae neidio a rhedeg yn datblygu dwysedd esgyrn.

Canllawiau ar weithgarwch corfforol:

Blynyddoedd Cynnar (O Dan 5) – ar gyfer plant sy’n gallu cerdded

Blynyddoedd Cynnar (O Dan 5) – ar gyfer babanod nad ydynt yn cerdded eto

Plant a Phobl Ifanc 5-18 oed

 

Ffrindiau Bach Childcare Setting

Syniadau i wneud cerdded yn hwyl a sbri i’r teulu

Mae plant actif yn blant hapus – mae plant yn hoffi rhedeg o amgylch yn cael hwyl a sbri. Nid yw’r corff wedi ei gynllunio i eistedd o hyd, mae angen cerdded, neidio, rhedeg a symud.

Mae bod yn actif yn fuddiol i oedolion hefyd; mwyaf actif yr ydych, gwell y byddwch yn teimlo nawr ac mewn

blynyddoedd i ddod. Pan fydd plant yn eich gweld chi yn ymuno a chael sbri mewn gwahanol weithgareddau, fe fydd yn eu hannog nhw i fod yn actif hefyd.

Ffordd wych o gael plant i fod yn fwy actif yw caniatáu amser a gwagle digonol ar gyfer chwarae. Mae chwarae yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles plant. Beth am gynnwys gemau hwyl a sbri pan yr ydych yn mynd am dro fel teulu? Fe fydd y plant yn fwy actif a bydd yn gwneud y daith yn fwy pleserus i bawb.

Syniadau i wneud cerdded yn hwyl a sbri i’r teulu

 

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up