Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Mae profiadau plentyndod, boed yn rhai cadarnhaol neu negyddol, yn cael effaith aruthrol ar ddyfodol, ar iechyd a chyfleoedd gydol oes. Yn hynny o beth, mae profiadau cynnar yn fater pwysig o ran iechyd y cyhoedd. Mae llawer o’r ymchwil sylfaenol yn y maes hwn yn cael ei gyfeirio ato fel Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Gellir gweld fideo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma:

Ceir rhagor o fideos, cyflwyniadau a briffiau ar effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (defnyddir termau gwahanol megis “straen gwenwynig”, esgeulustod) ar ddatblygiad plant, iechyd meddwl a chanlyniadau hyn yn hwyrach mewn bywyd, yma:

Effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button