prev
next
play
pause

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Mae profiadau plentyndod, boed yn rhai cadarnhaol neu negyddol, yn cael effaith aruthrol ar ddyfodol, ar iechyd a chyfleoedd gydol oes. Yn hynny o beth, mae profiadau cynnar yn fater pwysig o ran iechyd y cyhoedd. Mae llawer o’r ymchwil sylfaenol yn y maes hwn yn cael ei gyfeirio ato fel Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Gellir gweld fideo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma:

Ceir rhagor o fideos, cyflwyniadau a briffiau ar effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (defnyddir termau gwahanol megis “straen gwenwynig”, esgeulustod) ar ddatblygiad plant, iechyd meddwl a chanlyniadau hyn yn hwyrach mewn bywyd, yma:

Effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button