Oherwydd Coronafeirws mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gâr yn wasanaeth cyfyngedig ar hyn o bryd. Nid oes Gwasanaeth ffôn ar gael. Os oes angen i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd e-bostiwch Gwybplant@sirgar.gov.uk os gwelwch yn dda ac fe fentrwn ddod nôl atoch cyn gynted ag y modd.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Croeso i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

Yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau ysgolion, mae angen darparu gwasanaethau gofal plant i sicrhau parhad gwasanaethau rheng flaen. Rydym yn rhoi mesurau ar waith i agor nifer cyfyngedig o’n hysgolion i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol o ddydd Llun, Mawrth 23.Mae’n hanfodol bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd i helpu i atal lledaeniad coronafeirws (Covid-19).

Os yw eich gwaith yn hollbwysig i’r ymateb i COVID-19 neu os ydych yn gweithio yn un o’r sectorau critigol a restrir isod, ac nad yw eich plentyn yn gallu aros gartref, yna rhoddir blaenoriaeth i’ch gofal plant.

Oherwydd Coronafeirws mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gâr yn wasanaeth cyfyngedig ar hyn o bryd. Nid oes Gwasanaeth ffôn ar gael. Os oes angen i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd e-bostiwch gwybplant@sirgar.gov.uk os gwelwch yn dda ac fe fentrwn ddod nôl atoch cyn gynted ag y modd.

Are you a critical worker in Carmarthenshire looking for childcare for 0-3 year olds?

Ydych chi'n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy'n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Ydych chi’n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy’n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Caiff y cynlaidau ei ddarparu gan Dewis Cymru. Dilynwch am fwy o wybodaeth am Dewis Cyrmu.Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up