Mae ein llinell GGD bellach yn weithredol ac rydym yn derbyn galwadau ar 01267 246555, neu e-bostiwch gwybplant@sirgar.gov.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Croeso i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

Yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau ysgolion, mae angen darparu gwasanaethau gofal plant i sicrhau parhad gwasanaethau rheng flaen. Rydym yn rhoi mesurau ar waith i agor nifer cyfyngedig o’n hysgolion i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol o ddydd Llun, Mawrth 23.Mae’n hanfodol bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd i helpu i atal lledaeniad coronafeirws (Covid-19).

Os yw eich gwaith yn hollbwysig i’r ymateb i COVID-19 neu os ydych yn gweithio yn un o’r sectorau critigol a restrir isod, ac nad yw eich plentyn yn gallu aros gartref, yna rhoddir blaenoriaeth i’ch gofal plant.

Mae ein llinell GGD bellach yn weithredol ac rydym yn derbyn galwadau ar 01267 246555. Os oes angen i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd e-bostiwch gwybplant@sirgar.gov.uk os gwelwch yn dda ac fe fentrwn ddod nôl atoch cyn gynted ag y modd.

Are you a critical worker in Carmarthenshire looking for childcare for 0-3 year olds?

Ydych chi'n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy'n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Ydych chi’n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy’n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Caiff y cynlaidau ei ddarparu gan Dewis Cymru. Dilynwch am fwy o wybodaeth am Dewis Cyrmu.Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up