Croeso i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin 01267 246555

smiling adults at play group

Cefnogaeth Teuluoedd

Family Centre toddler and adults playing

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Ngymru

Dewis Cymru Slide

Edrych Am Ofal Plant

Flying Start Language and Play with Lisa

Beth sy 'mlaen

Events for young families

Darparu Gofal Plant

Baby playing in day nursery

Tîm Chwarae Sir Gaerfyrddin

Children Playing
People sitting around desk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Croeso i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn fan delfrydol i ddechrau. Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad dwyieithog, diduedd ac am ddim ynghylch ystod eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau ar gyfer plant a materion cymorth i deuluoedd. Mae hyn yn cynnwys cyngor ynghylch talu am ofal plant a gweithio yn y diwydiant gofal plant, gwybodaeth ynghylch meithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan i’r ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach.

Ffon: 01267 246555
ebost: gwybplant@sirgar.gov.uk
Neges destun GGD: Dechreuwch eich neges gyda ‘Plant’ os gwelwch yn dda a’i ddanfon at 07786 202747

Caiff y cynlaidau ei ddarparu gan Dewis Cymru. Dilynwch am fwy o wybodaeth am Dewis Cyrmu.Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up