Croeso i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Ymddiheuriadau, mae’r wybodaeth a gynhwysir yng nghylchlythyr HWB ychydig yn gamarweiniol.  Mae Cynnig Gofal Plant Cymru ar gyfer rhieni sy’n gweithio sydd a plant 3 i 4 oed. Mae’r 30 awr o ofal plant yn cael ei ariannu, nid yw’r gofal plant am ddim.  Mae’r Grant Cymorth Ychwanegol Cynnig Gofal Plant yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr gofal plant os yw’r plentyn yn defnyddio’r 30 awr o’r Cynnig Gofal Plant.

Be-sy-mlaen?

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button