Gweithwyr Ymgysylltu â Theuluoedd

Mae Gweithwyr Ymgysylltu â Theuluoedd yn cefnogi teuluoedd sydd â phlant rhwng 5 – 16 oed os oes pryderon ynghylch presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol a phrydlondeb.

Maen nhw’n gweithio gyda theuluoedd i weld pam fod plant/pobl ifanc yn cael problemau neu rwystrau i ddysgu ac yn helpu i gynllunio sut i wella’u presenoldeb.

Cysylltwch â’r gwasanaeth drwy eich ysgol.

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button