prev
next
play
pause

Gweithwyr Ymgysylltu â Theuluoedd

Mae Gweithwyr Ymgysylltu â Theuluoedd yn cefnogi teuluoedd sydd â phlant rhwng 5 – 16 oed os oes pryderon ynghylch presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol a phrydlondeb.

Maen nhw’n gweithio gyda theuluoedd i weld pam fod plant/pobl ifanc yn cael problemau neu rwystrau i ddysgu ac yn helpu i gynllunio sut i wella’u presenoldeb.

Cysylltwch â’r gwasanaeth drwy eich ysgol.

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button