prev
next
play
pause

Magu Plant. Rhowch Amser Iddo.

Magu Plant. Rhowch Amser Iddo.

Magu Plant. Rhowch Amser Iddo.

Magu Plant. Rhowch Amser Iddo.

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth, awgrymiadau a syniadau ar arwain ymddygiad eich plentyn mewn ffordd gadarnhaol ac ar amryw o bynciau pwysig eraill sy’n gysylltiedig â bod yn rhiant. Magu Plant. Rhowch Amser Iddo.

Fideos

Documents (PDF)

thumbnail of 180212-parenting-plan-cy

thumbnail of 170823-supporting-guiding-childrens-behaviour-cy

thumbnail of 170623-managing-stress-cy

thumbnail of 180801-preparing-for-school-advice-sheet-cy

thumbnail of 180801-learning-to-share-advice-sheet-cy

thumbnail of 180801-make-friends-advice-sheet-cy

thumbnail of 170623-managing-bathtimes-cy

thumbnail of 170623-managing-bedtime-cy

thumbnail of 170623-biting-cy

thumbnail of 170623-crying-cy

thumbnail of 170623-mealtimes-cy

thumbnail of 170623-potty-training-cy

thumbnail of 170623-shopping-trips-cy

thumbnail of 170623-tantrums-cy

thumbnail of 180801-works-away-advice-sheet-cy

Ceir yn Llwybr Gwybodaeth y Blynyddoedd Cynnar wybodaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol am yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn genedlaethol i drafod gyda rhieni agweddau ar rianta mewn modd cadarnhaol, byw yn iach a datblygiad plant. Ceir gwybodaeth hefyd am y budd-daliadau lles sydd ar gael i deuluoedd.

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button