“Ymddiheuriadau, mae’r wybodaeth a gynhwysir yng nghylchlythyr HWB ychydig yn gamarweiniol.  Mae Cynnig Gofal Plant Cymru ar gyfer rhieni sy’n gweithio sydd a plant 3 i 4 oed. Mae’r 30 awr o ofal plant yn cael ei ariannu, nid yw’r gofal plant am ddim.  Mae’r Grant Cymorth Ychwanegol Cynnig Gofal Plant yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr gofal plant os yw’r plentyn yn defnyddio’r 30 awr o’r Cynnig Gofal Plant.”

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button