prev
next
play
pause

Iechyd a Lles

Iechyd a Lles

Iechyd a Lles

Iechyd a Lles

Ysgolion Iach

thumbnail of Welsh Government 190219 Healthy Lunchboxes Leaflet – Welsh thumbnail of Public Health A4 (Welsh) (April’19) AWAIT FINAL thumbnail of CR Canllawiau i rieni ar becynau bwyd iachus – Ysgolion Uwchradd – Cymraeg website thumbnail of Index of recipes W (website) thumbnail of Ingredients list for shopping W (website0  thumbnail of 1. CRUNCHY COLESLAW thumbnail of 2. BASIC TOMATO SALSA thumbnail of 3. CHEESE AND HERB SCONES thumbnail of 4. EASY PIZZAS thumbnail of 5. FRUIT & SAVOURY MUFFINS thumbnail of 6. FRUIT CRUMBLE FLAPJACKS thumbnail of 7. FRUITY CHEESECAKE POTS thumbnail of 8. HEALTHY WRAPS thumbnail of 9. HOMEMADE TORTILLA CHIPS thumbnail of 10. ME SIZE PIZZAS (IN A BAG) thumbnail of 11. RAINBOW COUSCOUS SALAD thumbnail of 12. SUNSHINE PASTA SALAD

Papyrus – Prevention of Young Suicide

Hopeline UK

Adnoddau

Area 43

Elusen Gofrestredig Annibynnol yw Area 43, rydym yn darparu Gwybodaeth, Cefnogaeth a Hyfforddiant i bobl ifanc oed 16-25 a gwasanaethau cwnsela i’r rheiny oed 10-30. Wedi ei sefydlu fel prosiect a arweinir gan y gymuned yn 1996 rydym wedi bod ynghanol y Sector Gwirfoddol yng Ngorllewin Cymru am fwy nag 20 mlynedd.Mae Area 43 yn darparu amgylchedd diogel, hwyl, addysgiadol ac ysbrydoledig i bobl ifanc i gael mynediad i gefnogaeth. Bwriadwn roi grym i bobl ifanc i fynegi eu hun drwy weithio’n agos gyda’r materion sy’n eu heffeithio’n uniongyrchol.  Rydym yn gwneud hyn drwy ymarfer addysgol, cyfranogol, yn eu caniatáu hwy i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth ac agweddau positif tuag at eu cymunedau drwy fod yn gynwysedig ac nid yn feirniadol yn ein dull.

thumbnail of A2 Carms Remote

Area 43

Counselling

Referrals

Curwch Ffliw – Gall dal y ffliw olygu problemau MAWR i’ch rhai bach… Felly ydych chi’n barod i guro ffliw gyda’ch plant y gaeaf hwn? Brechu plant rhag y Ffliw

Imiwneiddio Plant

Cynllun Gwên

Pob Plentyn Cymraeg  10 cam i bwysau iach

Fideo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Banc Bwyd Gaerfyrddin

carmarthenfoodbank@towychurch.co.uk  cysylltwch â 01267 232101 or 01267 225996

Mae gan Wasanaeth Cysgu Cerebra dîm o ymarferwyr cysgu sy’n gallu rhoi cyngor ac arweiniad i chi.  Gall gynnig cymorth yn ymwneud â’r problemau cysgu canlynol:

  •     Gwrthod mynd i’r gwely
  •     Trafferth mynd i gysgu
  •     Dim eisiau cysgu heb gwmni
  •     Deffro yn ystod y nos
  •     Deffro’n gynnar
  •     A llawer mwy

Ffoniwch 01267 244210 neu anfonwch e-bost at sleep@cerebra.org.uk

Ymgyfeilio pobl ifanc

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button