Area 43

Elusen Gofrestredig Annibynnol yw Area 43, rydym yn darparu Gwybodaeth, Cefnogaeth a Hyfforddiant i bobl ifanc oed 16-25 a gwasanaethau cwnsela i’r rheiny oed 10-30. Wedi ei sefydlu fel prosiect a arweinir gan y gymuned yn 1996 rydym wedi bod ynghanol y Sector Gwirfoddol yng Ngorllewin Cymru am fwy nag 20 mlynedd.Mae Area 43 yn darparu amgylchedd diogel, hwyl, addysgiadol ac ysbrydoledig i bobl ifanc i gael mynediad i gefnogaeth. Bwriadwn roi grym i bobl ifanc i fynegi eu hun drwy weithio’n agos gyda’r materion sy’n eu heffeithio’n uniongyrchol.  Rydym yn gwneud hyn drwy ymarfer addysgol, cyfranogol, yn eu caniatáu hwy i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth ac agweddau positif tuag at eu cymunedau drwy fod yn gynwysedig ac nid yn feirniadol yn ein dull.

thumbnail of A2 Carms Remote