Digonolrwydd Gofal Plant

Digonolrwydd Gofal Plant

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir GaerfyrddinAsesiad Digonolrwydd Gofal Plant 

Bob pum mlynedd cynhelir Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn gan yr Awdurdod Lleol i nodi bylchau mewn gofal plant yn Sir Gaerfyrddin. Gallwch ymchwilio i’r ADGP i weld a yw’r maes yr ydych yn dymuno sefydlu fel darparwr gofal plant ynddi wedi’i amlygu fel bwlch mewn gofal plant.

Yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau ein pumed Asesiad Statudol o Ddigonolrwydd Gofal Plant (2022-27) sydd nawr ar gael i’w ddarllen isod.

Adroddiad Asesiad Statudol o Ddigonolrwydd Gofal Plant 

Crynodeb Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir Gaerfyrddin (2022 – 27)

 

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button