Digonolrwydd Gofal Plant

Digonolrwydd Gofal Plant

CSA Summary ReportAsesiad Digonolrwydd Gofal Plant 

Bob pum mlynedd cynhelir Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn gan yr Awdurdod Lleol i nodi bylchau mewn gofal plant yn Sir Gaerfyrddin. Gallwch ymchwilio i’r ADGP i weld a yw’r maes yr ydych yn dymuno sefydlu fel darparwr gofal plant ynddi wedi’i amlygu fel bwlch mewn gofal plant.

Ymgynghori Nawr!

Yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau ein pumed Asesiad Statudol o Ddigonolrwydd Gofal Plant DRAFFT (2022-27) ac mae Llywodraeth Cymru bellach yn ei gwneud yn ofynnol i ni ymgynghori am gyfnod o 28 diwrnod ar Adroddiad Cryno Gweithredol DRAFFT.

Sut i gymryd rhan

Darllenwch yr Adroddiad Cryno Gweithredol DRAFFT a chymerwch ran yn arolwg Sir Gaerfyrddin ar-lein.

 Crynodeb Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir Gaerfyrddin (2022 – 27) Drafft

 

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button