Tîm o Amgylch y Teulu

Tîm o Amgylch y Teulu

Croeso i’r Tîm o Amgylch y Teulu yn Sir Gaerfyrddin

O bryd i’w gilydd, mae pawb angen ychydig bach o gymorth ychwanegol i fyw bywydau hapus, iach a llwyddiannus. Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) yn ffordd o ddod â phobl ynghyd sy’n gallu eich helpu chi a’ch teulu i wneud gwahaniaeth go iawn. Bydd y Tîm o Amgylch y Teulu yn gweithio gyda chi ac yn sicrhau eich bod chi’n cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch.

Nid Gwasanaeth Statudol yw’r Tîm o Amgylch y Teulu sy’n golygu na fyddwch chi’n gweithio gyda Gweithiwr Cymdeithasol. Does dim rhaid i chi weithio gyda’r Tîm o Amgylch y Teulu a gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg.

Gall y Tîm o Amgylch y Teulu ddarparu cymorth a chefnogaeth â phob math o faterion megis pryderon ynghylch yr ysgol ac addysg, ymddygiad, pryderon ynghylch iechyd, tai ac ati.

Cysylltwch ȃ Ni

Oherwydd Coronafeirws mae Tim o Amgylch y Teulu yn wasanaeth cyfyngedig ar hyn o bryd. Os oes angen i chi gysylltu â Tim o Amgylch y Teulu ffoniwch 01267 246555 neu e-bostiwch TAF@sirgar.gov.uk gyda’ch gofyniad neu Cais am Gymorth.

Cais am Gymorth/JAFF Rhan 1

thumbnail of JAFF Cymraeg Rhan 1

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up