Cysylltwch â ni

Rydym yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth a chynghori YN RHAD AC AM DDIM. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau gofal plant a chymorth i deuluoedd yn Sir Gaerfyrddin, cysylltwch ag aelod o’n tîm:

Cysylltwch efo ni

  • Max. file size: 250 MB.

Mae’n manylion cyswllt fel a ganlyn:
Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Gaerfyrddin
Adeilad 2,
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin
SA31 3HB

Os oes angen i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd e-bostiwch Gwybplant@sirgar.gov.uk neu ffon 01267 246555  Dydd Llyn-Dydd Gwener 9-5.

Neges destun GGD: Dechreuwch eich neges gyda ‘Plant’ os gwelwch yn dda a’i ddanfon at 07786 202747

Hysbysiadau Preifatrwydd

 

Mae gan bob awdurdod lleol yng Nghymru Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a gallwch gysylltu â nhw drwy’r post, ar e-bost neu drwy godi’r ffôn.

FIS Wales

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button