Cysylltwch â ni

Rydym yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth a chynghori YN RHAD AC AM DDIM. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau gofal plant a chymorth i deuluoedd yn Sir Gaerfyrddin, cysylltwch ag aelod o’n tîm:

Cysylltwch efo ni

Mae’n manylion cyswllt fel a ganlyn:
Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Gaerfyrddin
Adeilad 2,
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin
SA31 3HB

Os oes angen i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd e-bostiwch Gwybplant@sirgar.gov.uk neu ffon 01267 246555  Dydd Llyn-Dydd Gwener 9-5.

Neges destun GGD: Dechreuwch eich neges gyda ‘Plant’ os gwelwch yn dda a’i ddanfon at 07786 202747

Hysbysiadau Preifatrwydd

 

Mae gan bob awdurdod lleol yng Nghymru Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a gallwch gysylltu â nhw drwy’r post, ar e-bost neu drwy godi’r ffôn.

FIS Wales

 

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up