Chwarae

Children Playing

Chwarae

‘Yr hawl i chwarae yw’r peth cyntaf y gall plentyn ei hawlio yn y gymuned. Chwarae yw hyfforddiant natur ar gyfer bywyd. Ni all unrhyw gymuned amharu ar yr hawl honno heb wneud niwed dwfn a pharhaol i feddyliau a chyrff ei dinasyddion.’
– David Lloyd George, 1928

***YMGYNGHORIAD BWYSIG***
CYFLE I ROI EICH BARN

Rhowch eich barn ar gyfleoedd chwarae plant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin

Helpwch ni i greu darlun o gyfleoedd plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin a chael cyfle i ennill gwobrau.

Rydym yn cynnal ymchwil i ddarganfod pa gyfleoedd chwarae sydd ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin. Enw’r ymchwil hon yw’r Asesiad Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Fel rhan o’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal arolwg rhieni/gofalwyr er mwyn cael darlun o gyfleoedd chwarae plant yn Sir Gaerfyrddin. Defnyddir y wybodaeth hon er mwyn datblygu ffyrdd o amddiffyn a gwella cyfleoedd, amserau a lleoedd i blant gael chwarae a chwrdd â’i gilydd.

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 14eg Rhagfyr 2018

Rhieni/Gofalwyr

Pobl Ifanc

Plant

 

 

 

Chwarae Sir Gar

Mae Tîm Chwarae Sir Gaerfyrddin yn medru eich cefnogi mewn amrywiaeth o ffyrdd:

  • Hyfforddiant chwarae bob tymor sydd ar gael i bawb (gan gynnwys sefydliadau heb eu cofrestru)
  • Sesiynau Chwarae
  • Creu amgylchedd chwareus
  • Adnoddau chwarae cost-effeithiol
  • Cyngor a chyfarwyddyd
  • Llythyron i gefnogi ceisiadau am arian
girl playing outside in an after school club
Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up