Chwarae

Children Playing

Chwarae

‘Yr hawl i chwarae yw’r peth cyntaf y gall plentyn ei hawlio yn y gymuned. Chwarae yw hyfforddiant natur ar gyfer bywyd. Ni all unrhyw gymuned amharu ar yr hawl honno heb wneud niwed dwfn a pharhaol i feddyliau a chyrff ei dinasyddion.’
– David Lloyd George, 1928

***YMGYNGHORIAD BWYSIG***
CYFLE I ROI EICH BARN

Rhowch eich barn ar gyfleoedd chwarae plant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin

Helpwch ni i greu darlun o gyfleoedd plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin a chael cyfle i ennill gwobrau.

Rydym yn cynnal ymchwil i ddarganfod pa gyfleoedd chwarae sydd ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin. Enw’r ymchwil hon yw’r Asesiad Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Fel rhan o’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal arolwg rhieni/gofalwyr er mwyn cael darlun o gyfleoedd chwarae plant yn Sir Gaerfyrddin. Defnyddir y wybodaeth hon er mwyn datblygu ffyrdd o amddiffyn a gwella cyfleoedd, amserau a lleoedd i blant gael chwarae a chwrdd â’i gilydd.

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 14eg Rhagfyr 2018

Rhieni/Gofalwyr

Pobl Ifanc

Plant

 

 

 

Chwarae Sir Gar

Mae Tîm Chwarae Sir Gaerfyrddin yn medru eich cefnogi mewn amrywiaeth o ffyrdd:

  • Hyfforddiant chwarae bob tymor sydd ar gael i bawb (gan gynnwys sefydliadau heb eu cofrestru)
  • Sesiynau Chwarae
  • Creu amgylchedd chwareus
  • Adnoddau chwarae cost-effeithiol
  • Cyngor a chyfarwyddyd
  • Llythyron i gefnogi ceisiadau am arian
girl playing outside in an after school club
Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up