Y Gwasanaeth Gadael Gofal

Y Gwasanaeth Gadael Gofal

Y Cam Nesaf – Y Gwasanaeth Gadael Gofal

Gwasanaeth statudol yw’r Cam Nesaf, ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sy’n gadael gofal.  Mae’r tîm yn hyrwyddo llesiant pobl sy’n gadael gofal drwy ddarparu cyngor ymarferol, cymorth ac arweiniad. Mae gan y tîm rôl rhianta corfforaethol wrth sicrhau bod pob person sy’n gadael gofal yn meddu ar y sgiliau i fyw’n annibynnol a bod yn ddinesydd gweithredol.

Rhif ffôn cyswllt: 01267 246795

CorporateParenting@sirgar.gov.uk

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button