Y Gwasanaeth Gadael Gofal

Placeholder
Placeholder
Placeholder

Y Gwasanaeth Gadael Gofal

Y Cam Nesaf – Y Gwasanaeth Gadael Gofal

Gwasanaeth statudol yw’r Cam Nesaf, ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sy’n gadael gofal.  Mae’r tîm yn hyrwyddo llesiant pobl sy’n gadael gofal drwy ddarparu cyngor ymarferol, cymorth ac arweiniad. Mae gan y tîm rôl rhianta corfforaethol wrth sicrhau bod pob person sy’n gadael gofal yn meddu ar y sgiliau i fyw’n annibynnol a bod yn ddinesydd gweithredol.

Rhif ffôn cyswllt: 01267 246795

CorporateParenting@sirgar.gov.uk

 

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button