Chwarae yn yr Ysgol

Mae amser rhydd plant i chwarae yn yr awyr agored yn fwy a mwy cyfyngedig, felly mae amser chwarae yn yr ysgol yn bwysig iawn er mwyn i blant cael hwyl, ymlacio ac i wella eu hiechyd a’u lles.

Dylai’r diwrnod ysgol ganiatáu amser a lle i blant chwarae ac ymlacio gyda’u ffrindiau. Mae plant yn treulio llawer iawn o amser yn yr ysgol ac felly mae amserau chwarae yn rhan bwysig iawn o’u diwrnod

Am fwy o wybodaeth ac adnoddau i gefnogi ysgolion chwarae:

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button