prev
next
play
pause

Y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd

Cefnogaeth Teuluoedd Integredig

Mae’r Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd wedi’i ddatblygu i helpu i gadw teuluoedd gyda’i gilydd ac yn ddiogel yn ystod adegau anodd yn eu bywydau.  Mae’r tîm yn gweithio’n ddwys gydag aelodau o’r teulu i’w galluogi i wneud newidiadau cadarnhaol i’w ffordd o fyw ac i amgylchedd eu cartref, fel bod teuluoedd yn gallu aros gyda’i gilydd.   Mae’r tîm yn gweithio gyda phlant a theuluoedd y mae eu bywydau yn cael eu heffeithio oherwydd bod rhiant yn camddefnyddio cyffuriau neu alcohol. Fodd bynnag, cydnabyddir bod cam-drin domestig, rhiant â salwch, neu anabledd dysgu yn gallu effeithio ar deuluoedd hefyd.

01554 742450

Hen Ysgol Plant Bach y Morfa

Stryd Newydd

Llanelli

SA15 2DQ

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button