Y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd

Cefnogaeth Teuluoedd Integredig

Mae’r Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd wedi’i ddatblygu i helpu i gadw teuluoedd gyda’i gilydd ac yn ddiogel yn ystod adegau anodd yn eu bywydau.  Mae’r tîm yn gweithio’n ddwys gydag aelodau o’r teulu i’w galluogi i wneud newidiadau cadarnhaol i’w ffordd o fyw ac i amgylchedd eu cartref, fel bod teuluoedd yn gallu aros gyda’i gilydd.   Mae’r tîm yn gweithio gyda phlant a theuluoedd y mae eu bywydau yn cael eu heffeithio oherwydd bod rhiant yn camddefnyddio cyffuriau neu alcohol. Fodd bynnag, cydnabyddir bod cam-drin domestig, rhiant â salwch, neu anabledd dysgu yn gallu effeithio ar deuluoedd hefyd.

01554 742450

Hen Ysgol Plant Bach y Morfa

Stryd Newydd

Llanelli

SA15 2DQ

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button