Y Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc

Placeholder

Y Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc

Mae Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin yn cefnogi plant a phobl ifanc sy’n gofalu am riant neu aelod o’r teulu.

I gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth, ffoniwch 01554 742630 (neges destun at 07970 742630 neu 07500 814077) neu anfonwch e-bost at Gwasanaethgofalwyrifanc@sirgar.gov.uk

  • A oes anabledd corfforol, anabledd dysgu, salwch angheuol, problem iechyd meddwl neu broblem â chyffuriau/alcohol gan eich rhiant/aelod o’ch teulu?
  • A ydych yn poeni am hyn neu ddim yn gwybod beth i’w wneud?
  • A ydych wedi hen flino, yn teimlo’n unig, yn grac neu’n isel?
  • A ydych yn ei chael hi’n anodd gwneud eich holl waith ysgol?
  • A ydych yn teimlo bod angen unrhyw gymorth arall arnoch?

Yng Ngwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin, gallwch siarad â rhywun sy’n deall; rydym yn gallu eich cysylltu chi â phobl ifanc eraill sydd yn yr un sefyllfa, ac a fydd yn gallu siarad â chi a’ch rhiant/aelod o’ch teulu am bobl eraill sy’n gallu helpu.  Mae’r cymorth a gynigir yn cynnwys cymorth 1:1, cymorth grŵp, eiriolaeth ac atgyfeiriadau i asiantaethau eraill ar gyfer unrhyw aelod o’ch teulu.

 

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button