Cadw'n Ddiogel

Cadw'n Ddiogel

Cadw'n Ddiogel

Cadw’n Ddiogel

Stop It Now! Cymru

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Stop It Now! Cymru wedi bod yn brysur yn gwneud adnoddau newydd i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, yn ogystal â diweddaru’r rhai presennol, er mwyn sicrhau bod oedolion yn
cael y cymorth a’r cyngor sydd eu hangen arnynt i atal cam-drin plant yn rhywiol.

I ddarganfod ragor o wybodaeth am y rhain a’n sesiynau hyfforddi sydd ar y gweill, ac awgrymiadau ar sut i rannu gyda’ch rhwydweithiau er mwyn ein helpu ni i gadw plant yn ddiogel rhag niwed ewch i’n gwefan

Hand Washing Guidance for Younger Children

thumbnail of SD0079_schools_hand_washing_guidance_younger

Hand Washing Guidance for Older Children

thumbnail of SD0079_schools_hand_washing_guidance_older


Yma cewch wybodaeth am lesiant a diogelwch plant.

NSPCC – Camu’n ôl am 5 a’r canllaw Trafod Pants ar gyfer rhieni/gofalwyr

Camu’n ôl am 5 & Trafod pants canllaw i rieni

 

Mae internetmatters.org yn rhoi adnoddau defnyddiol i’ch helpu chi o ran y rhyngrwyd: Dysgu amdano. Siarad amdano. Delio ag ef. A gwneud dewisiadau gwybodus ynghylch diogelwch eich plant ar-lein.

Seddi Ceir i Blant

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button