prev
next
play
pause

Cadw'n Ddiogel

Cadw'n Ddiogel

Cadw'n Ddiogel

Cadw’n Ddiogel

Stop It Now! Cymru

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Stop It Now! Cymru wedi bod yn brysur yn gwneud adnoddau newydd i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, yn ogystal â diweddaru’r rhai presennol, er mwyn sicrhau bod oedolion yn
cael y cymorth a’r cyngor sydd eu hangen arnynt i atal cam-drin plant yn rhywiol.

I ddarganfod ragor o wybodaeth am y rhain a’n sesiynau hyfforddi sydd ar y gweill, ac awgrymiadau ar sut i rannu gyda’ch rhwydweithiau er mwyn ein helpu ni i gadw plant yn ddiogel rhag niwed ewch i’n gwefan

Hand Washing Guidance for Younger Children

thumbnail of SD0079_schools_hand_washing_guidance_younger

Hand Washing Guidance for Older Children

thumbnail of SD0079_schools_hand_washing_guidance_older


Yma cewch wybodaeth am lesiant a diogelwch plant.

NSPCC – Camu’n ôl am 5 a’r canllaw Trafod Pants ar gyfer rhieni/gofalwyr

Camu’n ôl am 5 & Trafod pants canllaw i rieni

 

Mae internetmatters.org yn rhoi adnoddau defnyddiol i’ch helpu chi o ran y rhyngrwyd: Dysgu amdano. Siarad amdano. Delio ag ef. A gwneud dewisiadau gwybodus ynghylch diogelwch eich plant ar-lein.

Seddi Ceir i Blant

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button