Children and teacher eating snack

Canolfannau Teulu a Grwpiau Teuluoedd

Wedi’i lleoli yng nghalon cymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin.Mae Canolfannau Teulu yn llefydd yn y cymunedau lleol sy’n cynnig cyfleoedd i deuluoedd gymdeithasu, datblygu rhwydweithiau cymorth a dysgu sgiliau newydd .

Gall teuluoedd a phlant 0-4 oed fwynhau tylino babanod, iaith a chwarae, caneuon ac adrodd straeon.  Gall plant hŷn yn y teulu ymuno yn y gweithgareddau yn ystod y gwyliau. I rieni, mae yna weithgareddau meithrin hyder a gweithgareddau lles, rhaglenni rhianta, ffordd iach o fyw a gweithgareddau diogelwch yn y cartref.

Grwpiau Teuluoedd

Mae Grwpiau Teuluoedd  wedi’u lleoli’n lleol, grwpiau cymorth i rieni mewn lleoliadau gwledig. Maen nhw’n darparu man cyfarfod lleol a chyfle i gymdeithasu, magu hyder, dysgu sgiliau newydd a chael cefnogaeth wrth fagu plant. Mae grwpiau teulu ynghyd yn cyfarfod yn wythnosol yng Nghastellnewydd Emlyn a Llandeilo.

thumbnail of Carmarthenshire Family Centres 2018

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up