prev
next
play
pause

Wedi’i lleoli yng nghalon cymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin.Mae Canolfannau Teulu yn llefydd yn y cymunedau lleol sy’n cynnig cyfleoedd i deuluoedd gymdeithasu, datblygu rhwydweithiau cymorth a dysgu sgiliau newydd .

Gall teuluoedd a phlant 0-4 oed fwynhau tylino babanod, iaith a chwarae, caneuon ac adrodd straeon.  Gall plant hŷn yn y teulu ymuno yn y gweithgareddau yn ystod y gwyliau. I rieni, mae yna weithgareddau meithrin hyder a gweithgareddau lles, rhaglenni rhianta, ffordd iach o fyw a gweithgareddau diogelwch yn y cartref.

Grwpiau Teuluoedd

Mae Grwpiau Teuluoedd  wedi’u lleoli’n lleol, grwpiau cymorth i rieni mewn lleoliadau gwledig. Maen nhw’n darparu man cyfarfod lleol a chyfle i gymdeithasu, magu hyder, dysgu sgiliau newydd a chael cefnogaeth wrth fagu plant. Mae grwpiau teulu ynghyd yn cyfarfod yn wythnosol yng Nghastellnewydd Emlyn a Llandeilo.

Plant Dewi (www.plantdewi.org.uk)

Canolfan Deuluol Betws

Cyfeiriad:
19 Treforis, Betws, Rhydaman
SA18 2RA

Rhif Cyswllt:
01269 595378

Ebost:
betwsfamcentre@btconnect.com


Canolfan Deuluol Porth Tywyn

Cyfeiriad:
Heol Stepney,
Porth Tywyn,
SA16 0BE

Rhif Cyswllt:
01554 834063

Ebost:
Shanburryport@plantdewi.co.uk


Canolfan Deuluol Felinfoel

Cyfeiriad:
Ynys Wen, Felinfoel,
Llanelli,
SA14 8BE

Rhif Cyswllt:
01554 742498

Ebost:
ABowness@carmarthenshire.gov.uk


Canolfan Deuluol Garnant

Cyfeiriad:
25 Maes y Bedol, Garnant, Rhydamman , SA18 2EP

Rhif Cyswllt:
01269 825941

Ebost:
tots.tyni@gmail.com


Canolfan Deuluol Llanybydder

Cyfeiriad:
Cwm Aur, Heol Y Dderi, Glan-Duar, Llanybydder, SA40 9AB

Rhif Cyswllt:
01570 481617

Ebost:
Llanybydderfc2@gmail.com


Canolfan Deuluol Morfa

Cyfeiriad:
Heol yr Ysgol,
Llanelli,
SA15 2AU

Rhif Cyswllt:
01554 742402

Ebost:
Shaunnamorfa@plantdewi.co.uk


Canolfan Deuluol Pencader

Cyfeiriad:
Yr Hen Gapel,
Pencader,
SA39 9BP

Rhif Cyswllt:
01559 384490

Ebost:
pencaderfamilycentre@btinternet.com


Canolfan Deuluol Ty Enfys

Cyfeiriad:
2 Ynys Las, Llwynhendy, Llanelli
SA14 9BT

Rhif Cyswllt:
01554 749396

Ebost:
tyenfys@gmail.com


Canolfan Deuluol Ty Hapus

Cyfeiriad:
114 Park Hall, Caerfyrddin, SA31 1JG


Rhif Cyswllt:
07508 883857

Ebost:
tyhapusandtynifamilycentres@gmail.com


Canolfan Deuluol St. Paul

Cyfeiriad:
Ger-Y-Llan, Llanelli,
SA15 1DP

Rhif Cyswllt:
01554 775338

Ebost:
sarahwstpauls@plantdewi.co.uk


Canolfan Deuluol Y Tymbl

Cyfeiriad:
Parc Coedtir, Heol y Neuadd, Y Tymbl
SA14 6EL

Rhif Cyswllt:
07496 239473

Ebost:
tumblefamilycentre@outlook.com


Banc Bwndel Baby

Ffurflen Atgyfeirio Banc Bwndel Baby

Cefnogi teuluoedd sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin.

Darparu adnoddau ac offer hanfodol i groesawu babi newydd i gartref y teulu

Os oes angen ychydig o gymorth ychwanegol arnoch ar yr adeg arbennig hon neu’n gwybod am deulu sy’n gwneud hynny, cysylltwch â Sam yn Plant Dewi ar:

Ffôn: 01267 221 551 / 07483966168

Ebost: bbbplantdewi@plantdewi.co.uk

Gallwch hefyd ymweld â’n tudalen Facebook

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button