Canolfannau Teulu a Grwpiau Teuluoedd gyda’n Gilydd – Plant Dewi

 

 

Wedi’i lleoli yng nghalon cymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin.Mae Canolfannau Teulu yn llefydd yn y cymunedau lleol sy’n cynnig cyfleoedd i deuluoedd gymdeithasu, datblygu rhwydweithiau cymorth a dysgu sgiliau newydd .

Gall teuluoedd a phlant 0-4 oed fwynhau tylino babanod, iaith a chwarae, caneuon ac adrodd straeon.  Gall plant hŷn yn y teulu ymuno yn y gweithgareddau yn ystod y gwyliau. I rieni, mae yna weithgareddau meithrin hyder a gweithgareddau lles, rhaglenni rhianta, ffordd iach o fyw a gweithgareddau diogelwch yn y cartref.

Grwpiau Teuluoedd

Mae Grwpiau Teuluoedd  wedi’u lleoli’n lleol, grwpiau cymorth i rieni mewn lleoliadau gwledig. Maen nhw’n darparu man cyfarfod lleol a chyfle i gymdeithasu, magu hyder, dysgu sgiliau newydd a chael cefnogaeth wrth fagu plant. Mae grwpiau teulu ynghyd yn cyfarfod yn wythnosol yng Nghastellnewydd Emlyn a Llandeilo.

Canolfannau Teulu a Grwpiau Teuluoedd gyda’n Gilydd

Plant Dewi (www.plantdewi.org.uk)

Canolfan Deuluol Betws

Canolfan Deuluol Porth Tywyn

Canolfan Deuluol Felinfoel

Canolfan Deuluol Garnant

Canolfan Deuluol Llanybydder

Canolfan Deuluol Morfa

Canolfan Deuluol Pencader

Canolfan Deuluol Ty Enfys

Cyfeiriad:
2 Ynys Las, Llwynhendy, Llanelli SA14 9BT

Rhif ffôn:
01554 749396

Ebost:
tyenfys@gmail.com


Ty Enfys Family Centre Facebook

Canolfan Deuluol Ty Hapus

Canolfan Deuluol Y Tymbl

Cyfeiriad:
Parc Coedtir, Heol y Neuadd, Y Tymbl SA14 6EL

Rhif Ffôn:
07496 239473

Ebost:
tumblefamilycentre@outlook.com

Amserlen i’w gadarnhau

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button