Canolfannau Teulu a Grwpiau Teuluoedd gyda’n Gilydd – Plant Dewi

 

 

Wedi’i lleoli yng nghalon cymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin.Mae Canolfannau Teulu yn llefydd yn y cymunedau lleol sy’n cynnig cyfleoedd i deuluoedd gymdeithasu, datblygu rhwydweithiau cymorth a dysgu sgiliau newydd .

Gall teuluoedd a phlant 0-4 oed fwynhau tylino babanod, iaith a chwarae, caneuon ac adrodd straeon.  Gall plant hŷn yn y teulu ymuno yn y gweithgareddau yn ystod y gwyliau. I rieni, mae yna weithgareddau meithrin hyder a gweithgareddau lles, rhaglenni rhianta, ffordd iach o fyw a gweithgareddau diogelwch yn y cartref.

Grwpiau Teuluoedd

Mae Grwpiau Teuluoedd  wedi’u lleoli’n lleol, grwpiau cymorth i rieni mewn lleoliadau gwledig. Maen nhw’n darparu man cyfarfod lleol a chyfle i gymdeithasu, magu hyder, dysgu sgiliau newydd a chael cefnogaeth wrth fagu plant. Mae grwpiau teulu ynghyd yn cyfarfod yn wythnosol yng Nghastellnewydd Emlyn a Llandeilo.

Canolfannau Teulu a Grwpiau Teuluoedd gyda’n Gilydd

Plant Dewi (www.plantdewi.org.uk)

Canolfan Deuluol Betws

Canolfan Deuluol Porth Tywyn

Burry Port Family Centre LogoCyfeiriad:
Stepney Road, Burry Port, SA16 0BE

Rhif ffôn:
01554 834063

Ebost:
Shanburryport@plantdewi.co.uk

 


Burry Port Family Centre Twitter

Canolfan Deuluol Felinfoel

Felinfoel Family Centre LogoCyfeiriad:
Ynys Wen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE

Rhif ffôn:
01554 742498

Ebost:
ABowness@sirgar.gov.uk

 


Felinfoel Family Centre Facebook

Canolfan Deuluol Garnant

Canolfan Deuluol Llanybydder

Canolfan Deuluol Morfa

Morfa Family Centre LogoCyfeiriad:
School Road, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 2AU

Rhif ffôn:
01554 742402

Ebost:
Shaunnamorfa@plantdewi.co.uk

 


Morfa Family Centre Facebook
Morfa Family Centre Instagram

 

Canolfan Deuluol Pencader

Canolfan Deuluol Ty Enfys

Cyfeiriad:
2 Ynys Las, Llwynhendy, Llanelli SA14 9BT

Rhif ffôn:
01554 749396

Ebost:
tyenfys@gmail.com

 


Ty Enfys Family Centre Facebook

Canolfan Deuluol Ty Hapus

Canolfan Deuluol St. Paul

Canolfan Deuluol Y Tymbl

Cyfeiriad:
Parc Coedtir, Heol y Neuadd, Y Tymbl SA14 6EL

Rhif Ffôn:
07496 239473

Ebost:
tumblefamilycentre@outlook.com


Tumble Family Centre Facebook
Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button