Rhoi Plant yn Gyntaf

Craft session children and adults

Rhoi Plant yn Gyntaf

Craft session at Family Centre

Rhoi Plant yn Gyntaf

Children playing with lego in after school club

Rhoi Plant yn Gyntaf

Rhoi Plant yn Gyntaf yw’r enw ar gyfer parthau plant yng Nghymru. Diben y parthau hyn yw caniatáu i’r gymuned a sefydliadau gydweithio i fynd i’r afael ag anghenion plant a phobl ifanc yn eu hardaloedd. Mae pum prosiect arloesol Rhoi Plant yn Gyntaf:

Cwm Taf, Gwynedd, Casnewydd, Caerffili a Sir Gaerfyrddin.

Yn Sir Gaerfyrddin, ward Glanymôr a Thŷ-isha yw’r flaenoriaeth gan ei bod yn un o’r ardaloedd mwyaf amddifad yn y sir.

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up