Rhoi Plant yn Gyntaf

Rhoi Plant yn Gyntaf

Rhoi Plant yn Gyntaf

Rhoi Plant yn Gyntaf

Rhoi Plant yn Gyntaf yw’r enw ar gyfer parthau plant yng Nghymru. Diben y parthau hyn yw caniatáu i’r gymuned a sefydliadau gydweithio i fynd i’r afael ag anghenion plant a phobl ifanc yn eu hardaloedd. Mae pum prosiect arloesol Rhoi Plant yn Gyntaf:

Cwm Taf, Gwynedd, Casnewydd, Caerffili a Sir Gaerfyrddin.

Yn Sir Gaerfyrddin, ward Glanymôr a Thŷ-isha yw’r flaenoriaeth gan ei bod yn un o’r ardaloedd mwyaf amddifad yn y sir.

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button