Yr Iaith Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg

Os ydych chi am ddysgu Cymraeg, gwella eich sgiliau iaith, magu eich plentyn yn ddwyieithog neu gael gwybodaeth am wasanaethau Cymraeg a dwyieithog yn Sir Gaerfyrddin, cliciwch ar y dolenni isod:

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg

Hoffech chi siarad Cymraeg â’ch plant gartref?

Mae #ClwbCwtsh yn rhaglen ragflas wyth wythnos yn llawn hwyl sy’n canolbwyntio ar siarad Cymraeg â phlant ifanc. Rhaglen yw hon ar gyfer darpar rieni, rhieni/gofalwyr ac aelodau o’r teulu estynedig ac mae’n dechrau yn y gwanwyn.

Clwb Cwtsh

Cymraeg i Blant For Kids

Mae eich plentyn yn tyfu lan mewn byd lle mae’r rhan fwyaf o blant yn siarad o leiaf ddwy iaith – sicrhewch fod eich plentyn chi’n gallu gwneud hynny hefyd.

Mae prosiect Cymraeg i Blant yn cynnig ystod eang o weithgareddau hwyliog am ddim i’ch helpu chi a’ch plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg:

  •     tylino babanod ac ioga babanod
  •     sesiynau meithrin hyder yn y Gymraeg
  •     sesiynau stori a chân
  •     a llawer mwy. . .

Cyswllt: Lynwen Merrigan (Dyffryn Aman) 07931 443505 / lynwen.merrigan@meithrin.cymru

Diane Donald (Llanelli) 07939340457 / diane.donald@meithrin.cymru

Lynwen Thomas (Sir Gaerfyrddin) 07534158765 / lynwen.thomas@meithrin.cymru

 

thumbnail of Cymraeg I Blantthumbnail of Cymraeg I plant llanelli

thumbnail of Cymraeg i Blant Amman Valley

Cymraeg i Blant For Kids thumbnail of Lle + manylion Lyn Merr+Th+Diane A4

Wyt ti wedi gweld wynebau direidus y ddau yma yn ddiweddar?

 

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up