Yr Iaith Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg

Os ydych chi am ddysgu Cymraeg, gwella eich sgiliau iaith, magu eich plentyn yn ddwyieithog neu gael gwybodaeth am wasanaethau Cymraeg a dwyieithog yn Sir Gaerfyrddin, cliciwch ar y dolenni isod:

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg

Hoffech chi siarad Cymraeg â’ch plant gartref?

Mae #ClwbCwtsh yn rhaglen ragflas wyth wythnos yn llawn hwyl sy’n canolbwyntio ar siarad Cymraeg â phlant ifanc. Rhaglen yw hon ar gyfer darpar rieni, rhieni/gofalwyr ac aelodau o’r teulu estynedig ac mae’n dechrau yn y gwanwyn.

Clwb Cwtsh

Cymraeg i Blant For Kids

Mae eich plentyn yn tyfu lan mewn byd lle mae’r rhan fwyaf o blant yn siarad o leiaf ddwy iaith – sicrhewch fod eich plentyn chi’n gallu gwneud hynny hefyd.

Mae prosiect Cymraeg i Blant yn cynnig ystod eang o weithgareddau hwyliog am ddim i’ch helpu chi a’ch plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg:

  •     tylino babanod ac ioga babanod
  •     sesiynau meithrin hyder yn y Gymraeg
  •     sesiynau stori a chân
  •     a llawer mwy. . .

Cyswllt: Lynwen Merrigan (Dyffryn Aman) 07931 443505 / lynwen.merrigan@meithrin.cymru

Diane Donald (Llanelli) 07939340457 / diane.donald@meithrin.cymru

Lynwen Thomas (Sir Gaerfyrddin) 07534158765 / lynwen.thomas@meithrin.cymru

thumbnail of Cymraeg i blant facebook

Cymraeg i Blant For Kids thumbnail of Lle + manylion Lyn Merr+Th+Diane A4

Wyt ti wedi gweld wynebau direidus y ddau yma yn ddiweddar?

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up