Cymraeg i Blant 

Mae eich plentyn yn tyfu lan mewn byd lle mae’r rhan fwyaf o blant yn siarad o leiaf ddwy iaith – sicrhewch fod eich plentyn chi’n gallu gwneud hynny hefyd.

Mae prosiect Cymraeg i Blant yn cynnig ystod eang o weithgareddau hwyliog am ddim i’ch helpu chi a’ch plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg:

  • Tylino babanod ac yoga babanod
  • Sesiynau meithrin hyder yn y Gymraeg
  • Sesiynau stori a chân
  • a llawer mwy

Swyddog Cymraeg i Blant Sir Gâr

Lynwen Thomas (Caerfyrddin, Cydweli a Llandeilo)

lynwen.thomas@meithrin.cymru

Mae rhaid i rieni gofrestru ar gyfer y sesiynau ond maent i gyd AM DDIM ac yn addas i rieni di-Gymraeg, siaradwyr newydd a Chymry Cymraeg

https://bookwhen.com/cibsirgar

Hoffech chi siarad Cymraeg gartref gyda’ch plant?

Mae ClwbCwtsh yn rhaglen flasu wyth wythnos llawn hwyl sy’n canolbwyntio ar siarad Cymraeg gyda phlant ifanc. Mae wedi’i anelu at rieni, rhieni/gofalwyr ac aelodau o’r teulu estynedig ac mae’n dechrau’r gwanwyn hwn.

Clwb Cwtsh

I gofrestru ebostiwch clwbcwtsh@meithrin.cymru

Cylchlythyr Ebrill

Siarad gyda fi | LLYW.CYMRU

Cywioci – Anifeiliaid Anwes | Sing along to the Cyw Pets Song! Welsh Songs for kids (youtube.com)

‎Byd Cyw on the App Store (apple.com)

Byd Cyw – Apps on Google Play

Dewin a Doti – YouTube

Mae’r sesiynau am ddim ac yn para dros wyth wythnos gydag egwyl dros y Pasg.

Amserlen Chwefror – Ebrill

Mae rhaid i rieni gofrestru ar gyfer y sesiynau ond maent i gyd AM DDIM ac yn addas i rieni di-gymraeg, siaradwyr newydd a Chymry Cymraeg

 https://bookwhen.com/cibsirgar

Grwpiau Tylino Babi AM DDIM

***Gofynnwn yn garedig i chi archebu lle ar un cwrs y tymor er mwyn galluogi mwy o deuluoedd i fwynhau’r sesiynau.

Rhaid cofrestru https://bookwhen.com/cibsirgar

Yr Iaith Gymraeg

thumbnail of Caneuon a Rhigymau

The Welsh Culture Pack video in Welsh:  https://youtu.be/mdzbrZMYnEg

I ddathlu Diwrnod Chwarae yng Nghymru, hoffem ni fel PACEY Cymru rannu gyda chi ein Pecyn Gwybodaeth Diwylliant Cymreig sydd newydd ei gyhoeddi. Gall yr adnodd hwn helpu lleoliadau cefnogi plant o ran eu dealltwriaeth o ddiwylliant Cymru sy’n bwysig mewn perthynas â lles a datblygiad plant sy’n byw yng Nghymru. Mae Pecyn gwybodaeth diwylliant Cymru yn adnodd i helpu lleoliadau i ymestyn cyfleoedd i dyfu gwybodaeth a dealltwriaeth plant o’u hamgylchedd, i’w helpu i archwilio eu hunaniaeth a gadael i’r plant ennill ymdeimlad o berthyn i’r wlad y maent yn byw ynddi.

I lawrlwytho Pecyn gwybodaeth diwylliant Cymru ewch i’n ‘Spotlight’ ar Datblygu’r Gymraeg https://www.pacey.org.uk/welsh-language-development/

 

Parents GuideOs ydych chi am ddysgu Cymraeg, gwella eich sgiliau iaith, magu eich plentyn yn ddwyieithog neu gael gwybodaeth am wasanaethau Cymraeg a dwyieithog yn Sir Gaerfyrddin, cliciwch ar y dolenni isod:

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg

Siarter Iaith

Wyt ti wedi gweld wynebau direidus y ddau yma yn ddiweddar?

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button