Tîm Integreiddio Blynyddoedd Cynnar

Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar yn ardal Cwm Gwendraeth

Beth sydd ymlaen

Mae tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar Cwm Gwendraeth yn wasanaeth sy’n darparu amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth blynyddoedd cynnar

  • Cymorth i deuluoedd a chefnogaeth i rhieni ar gyfer
    materion fel hyfforddiant poti, ymddygiad, diddyfnu,
    bwyta ffyslyd
  • Gwybodaeth am grwpiau lleol eraill
  • Grwpiau ar gyfer teuluoedd a phlant fel Tylino Babi, Iaith a chwarae,
  • Cefnogaeth iaith a lleferydd
  • Syniadau i’w gwneud gartref gyda’r teulu
  • Darpariaeth ddwyieithog

Tylino Babi

baby massage Mae’r cwrs tylino babanod yn cael ei redeg gan ein Swyddfa Cymorth i Deuluoedd ac yn gyfle perffaith i dreulio amser gwirioneddol arbennig gyda’ch babi ac mae tylino babanod gyda llawer o fuddion sy’n cynnwys:
• helpu patrwm cysgu babanod
• lleddfu colig, rhwymedd a gwynt
• cynorthwyo cylchrediad babanod a’u helpu i ymlacio
• hyrwyddo bondio ac ymlyniad

Am fwy o wybodaeth / archebu ymlaen i’r cwrs nesaf cysylltwch â’ch Ymwelydd Iechyd (Ardal Cwm Gwendraeth yn unig)

Noder – mae’r cwrs hon ond ar gael i deuluoedd o dan Ymwelwyr Iechyd Cwm Gwendraeth)

Cymerwch gip ar Sarah ein Swyddog Cymorth i Deuluoedd yn siarad trwy ein cwrs tylino babanod

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button