prev
next
play
pause

Tim Camau Bach 01267 246673

Tîm Camau Bach – 01267 246673

Mae Tim Camau Bach yn Wasanaeth Ymyrraeth Gynnar sy’n cynnig cymorth tymor byr i rieni â phlentyn anabl 0-16 oed sy’n ymwneud â materion fel cyfathrebu, cysgu, ymataliaeth, ymddygiad, deiet, chwarae, datblygiad plant a chymorth i frodyr a chwiorydd.

Pecynnau rhianta pwrpasol yn ymwneud ag anghenion synhwyraidd, gwydnwch  a rheoli ymddygiad ymarferol.

Cymorth yn y Cartref:

Cymorth arbenigol i annog cyfathrebu, a rhyngweithio rhwng rhieni a phob plentyn anabl 0-16 oed.

Cymorth 1:1 i rieni yn y cartref e.e.  cysgu, ymataliaeth, ymddygiad, deiet, chwarae, datblygiad plant a chymorth i frodyr a chwiorydd.

Pecynnau rhianta pwrpasol ar gyfer teuluoedd sy’n edrych ar anghenion synhwyraidd, gwydnwch  a thechnegau rheoli ymddygiad ymarferol.

Gweithdai Anabledd: Gweithdai arbenigol misol sy’n cael eu rhedeg gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig iawn, sy’n anelu at gefnogi a hysbysu teuluoedd â phlant sydd ag anabledd.

Cymorth Grŵp 0-16 oed:

Gweithdai Prosesu Synhwyraidd a Rheoli Ymddygiad Cadarnhaol.

Cymorth i rieni a boreau coffi

Bydd grwpiau cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc yn cael eu darparu lle mae angen a nodwyd.

Sut i Gysylltu:

Ffôn i Tim Camau Bach: 01267 246673

Ebost: DisabilityReferrals@Carmarthenshire.gov.uk

Sut i Gyfeirio:

Os hoffech wneud atgyfeiriad i Tim Camau Bach, llenwch y ffurflen isod a’i dychwelyd at: DisabilityReferrals@Carmarthenshire.gov.uk

Ffurflen Atgyfeirio

Fel arall, sganiwch y côd QR isod neu llenwch y Ffurflen Microsoft:

Tîm Camau Bach – Ffurflen Atgyfeirio y Tîm Cymorth Cynnar

 

 

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button