Chwarae

Children Playing

Chwarae

‘Yr hawl i chwarae yw’r peth cyntaf y gall plentyn ei hawlio yn y gymuned. Chwarae yw hyfforddiant natur ar gyfer bywyd. Ni all unrhyw gymuned amharu ar yr hawl honno heb wneud niwed dwfn a pharhaol i feddyliau a chyrff ei dinasyddion.’
– David Lloyd George, 1928

Chwarae Sir Gar

Mae Tîm Chwarae Sir Gaerfyrddin yn medru eich cefnogi mewn amrywiaeth o ffyrdd:

  • Hyfforddiant chwarae bob tymor sydd ar gael i bawb (gan gynnwys sefydliadau heb eu cofrestru)
  • Sesiynau Chwarae
  • Creu amgylchedd chwareus
  • Adnoddau chwarae cost-effeithiol
  • Cyngor a chyfarwyddyd
  • Llythyron i gefnogi ceisiadau am arian
girl playing outside in an after school club
Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
  Scroll Up