Gweithdai Rhianta

Flying Start Carmarthenshire, Carmarthenshire County Council, NHS, Welsh Government

Defnyddiwch y botym isod i weld yr Amserlen Rhianta, dewiswch ddigwyddiad i weld mwy o fanylion.

I gofrestru diddordeb, defnyddiwch ddolen y wefan ym manylion y digwyddiad neu’r botwm Cofrestru Diddordeb isod.

Heb weld y cwrs dymunol yn eich ardal chi?

Mae’r Tîm Rhianta yn ymateb i ddymuniadau ac anghenion rhieni/gofalwyr Sir Gaerfyrddin a bydd yn cynnig cyrsiau yn seiliedig ar y galw i wneud hynny.

Cofrestrwch ddiddordeb yn unrhyw un o’n cyrsiau hyd yn oed os nad ydynt yn rhedeg yn eich ardal ar hyn o bryd.

Defnyddiwch y botwm isod i weld ein grwpiau i’w cadarnhau.

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button