Tîm Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar

Tîm Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar

Tîm Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar

Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar

Pwy ydyn ni

Mae Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar Cwm Gwendraeth yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nod o gryfhau cymunedau er mwyn cefnogi teuluoedd sydd ag o leiaf un plentyn dan 5 oed. Ei nod yw nodi pa wasanaethau cymorth i deuluoedd sydd eisoes ar gael a hwyluso gwasanaethau newydd drwy weithio gyda darparwyr presennol a newydd i wella’r ddarpariaeth yn ardal Cwm Gwendraeth.

Cliciwch yma i gael AMSERLEN o weithgareddau yng Nghwm Gwendraeth

Sesiynau Diogelwch i Rieni i fod / Rhieni newydd

Rydym yn cynnal Sesiwn Diogelwch sy’n cynnwys gwybodaeth am gyngor diogelwch tân yn y cartref, cyngor Diogelwch Seddi Car Plant, Awgrymiadau cysgu diogel, Cynnal bywyd sylfaenol ac arddangosiad tagu a byddwch hefyd yn cael pecyn diogelwch cartref AM DDIM.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Awgrymiadau Diogelwch Cartref. Os
hoffech gael mwy o wybodaeth am y sesiwn hon neu os hoffech gofrestru’ch lle, e-bostiwch EYICwmGwendraeth@carmarthenshire.gov.uk

Grŵp Teuluoedd Gyda’n Gilydd gyda Plant Dewi

  • Yn rhedeg o Impact 242 Crosshands
  • Pob Dydd Llun 1pm – 2.30pm,  yn dechrau 1.11.21
  • Cysylltwch â Sam: 07483 966168 / Carys 07483 966166 am fwy o wybodaeth

 

EYIT FacebookMae gennym Dudalen Facebook NEWYDD!

cliciwch yma a dilynwch ein Tudalen Facebook

Be sy mlaen

Be sy ‘mlaen

Mother and toddler group
Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar
Mum, baby and Health Visitor
Ymwelwyr Iechyd
Eich Llais
Eich Llais

park

Gweithgareddau Awyr Agored o amgylch Cwm Gwendraeth

Gwasanaethau blynyddoedd cynnar

Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar

Awgrymiadau diogelwch cartref

Awgrymiadau Diogelwch yn y Cartref

dad and baby

Gwybodaeth i dadau

Banc Syniadau
Banc Syniadau

Pregnacy

Mamolaeth

Iaith a Lleferydd

Iaith a Lleferydd

Hands holding a Diary
Magu Plant

Cysylltwch â’r Tîm Integreiddio Blynyddoedd Cynnar

E-bost: EYICwmGwendraeth@sirgar.gov.uk

Ffôn: 01267 224818

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button