Tîm Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar

Tîm Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar

Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar

Pwy ydyn ni

Mae Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar Cwm Gwendraeth yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nod o gryfhau cymunedau er mwyn cefnogi teuluoedd sydd ag o leiaf un plentyn dan 5 oed. Ei nod yw nodi pa wasanaethau cymorth i deuluoedd sydd eisoes ar gael a hwyluso gwasanaethau newydd drwy weithio gyda darparwyr presennol a newydd i wella’r ddarpariaeth yn ardal Cwm Gwendraeth.

 

New AppAp Newydd!

Mae gan dîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar Ap NEWYDD, sydd AM DDIM i’w lawr lwytho.

Siop Ap Apple Google Play

I gael yr Ap

my school app logo

  • I LAWR LWYTHO mySchoolApp
  • Dewis Integreiddio’r Bl. Cynnar – Early Years Integration
  • Cofrestrwr

Ar gyfer ein holl wasanaethau Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar a beth sy’n digwydd yng Nghwm Gwendraeth ar gyfer teuluoedd a phlant

Lawr lwythwch ein Hap Heddiw!

Mother and toddler group
Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar
Mum, baby and Health Visitor
Ymwelwyr Iechyd
Eich Llais
Eich Llais

Ardal Cwm Gwendraeth
Pregnacy
Mamolaeth
Gwybodaeth Ddefnyddiol
Gwybodaeth Ddefnyddiol

Banc Syniadau
Banc Syniadau
Iaith a Lleferydd
Iaith a Lleferydd
Hands holding a Diary
Magu Plant

Cysylltwch â’r Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar

Tîm Integreiddio Blynyddoedd Cynnar

Ebost: EYICwmGwendraeth@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 224818

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up