prev
next
play
pause

Tîm Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar

Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar

Pwy ydyn ni

Mae Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar Cwm Gwendraeth yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nod o gryfhau cymunedau er mwyn cefnogi teuluoedd sydd ag o leiaf un plentyn dan 5 oed. Ei nod yw nodi pa wasanaethau cymorth i deuluoedd sydd eisoes ar gael a hwyluso gwasanaethau newydd drwy weithio gyda darparwyr presennol a newydd i wella’r ddarpariaeth yn ardal Cwm Gwendraeth.

Cliciwch yma i gael AMSERLEN o weithgareddau yng Nghwm Gwendraeth

What’s On

Early Years Integration Team

Health visitor and mum
Health Visitor

child building lego tower

Your Voice

park

Outdoor Activities

Cwm Gwendraeth Area

Pregnacy
Maternity
toddler cooking
Ideas Bank

Useful Information

Speech and Language
book on Parenting
Parenting

 

 

EYIT FacebookMae gennym Dudalen Facebook!

cliciwch yma a dilynwch ein Tudalen Facebook

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button