Tîm Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar

Tîm Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar

Tîm Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar

FFAIR MAMOLAETH A RHIENI NEWYDD

Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar

Pwy ydyn ni

Mae Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar Cwm Gwendraeth yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nod o gryfhau cymunedau er mwyn cefnogi teuluoedd sydd ag o leiaf un plentyn dan 5 oed. Ei nod yw nodi pa wasanaethau cymorth i deuluoedd sydd eisoes ar gael a hwyluso gwasanaethau newydd drwy weithio gyda darparwyr presennol a newydd i wella’r ddarpariaeth yn ardal Cwm Gwendraeth.

Cliciwch yma i gael AMSERLEN o weithgareddau yng Nghwm Gwendraeth

Be sy mlaen

Darpariaeth i’r Blynyddoedd Cynnar yng Nghwm Gwendraeth

Mother and toddler group
Tîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar
Mum, baby and Health Visitor
Ymwelwyr Iechyd
Eich Llais
Eich Llais

park

Gweithgareddau Awyr Agored o amgylch Cwm Gwendraeth

Gwasanaethau blynyddoedd cynnar

Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar

Awgrymiadau diogelwch cartref

Awgrymiadau Diogelwch yn y Cartref

dad and baby

Gwybodaeth i dadau

Banc Syniadau
Banc Syniadau

Pregnacy

Mamolaeth

Iaith a Lleferydd

Iaith a Lleferydd

Hands holding a Diary
Magu Plant

 

 

EYIT FacebookMae gennym Dudalen Facebook!

cliciwch yma a dilynwch ein Tudalen Facebook

Cysylltwch â’r Tîm Integreiddio Blynyddoedd Cynnar

E-bost: EYICwmGwendraeth@sirgar.gov.uk

Ffôn: 01267 224818

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button