Gweithgareddau Awyr Agored o amgylch Cwm Gwendraeth

Llwybrau Cerdded yng Nghwm Gwendraeth

Ydych chi’n mynd allan am dro? os felly ble ydych chi’n mynd am dro? neu eisiau cael rhagor o wybodaeth am deithiau cerdded lleol?

Dydyn ddim yn gallu cynnal unrhyw sesiwn cerdded oherwydd cyfyngiadau presennol Cyfyngiadau COVID, dyma rai llwybrau cerdded lleol yn ardal Cwm Gwendraeth sy’n addas i deuluoedd eu harchwilio.

Cofiwch ddilyn canllawiau COVID wrth gerdded allan

Sylwer: Mae’r rhai o’r adnoddau hyn yn Saesneg yn unig

Cerdded yn Sir Gar Llyn Llech Owen Mynydd Mawr Woodland Garn Fach Tumble Coed Ffos Las Carway Swiss Valley Cycle Route – Tumble and Crosshands

thumbnail of walking_booklet_e

Edrychwch ar y llyfryn hwn am syniadau chwareus ar gyfer teithiau cerdded i’r teulu (Adnodd Saesneg yn unig) 

 

Meysydd chwarae yn ardal Cwm Gwendraeth

Gall meysydd chwarae ddarparu lle diogel i blant chwarae’n rhydd yn yr awyr agored yn barciau a mannau agored eraill.

Nodyn – Rhaid i deuluoedd ddilyn canllawiau a chyfyngiadau presennol COVID

 • Parc y Tymbl/Parc Mynydd Mawr
 • Parc Llannon Parc Cefneithin
 • Parc Crosshands
 • Parc Gorlas
 • Parc Llyn Llech Owen
 • Maes Hamdden Pontyberem
 • Parc Penygroes
 • Parc Drefach

thumbnail of traditional-playground-games

Gemau Iard Chwarae Traddodiadol by Thérèse Hoyle (adnodd Saesneg yn unig)

Ttraditional Playground Games Booklet

Llwybrau Beicio yng Nghwm Gwendraeth

Oeddech chi’n gwybod y gallwch fynd ar lwybr beicio sy’n rhedeg o Crosshands i Lanelli trwy’r Tymbl a Horeb.

Mae llwybr hyfryd 19km neu 12 milltir ac yn dilyn llwybr Rheilffordd Mwynau hanesyddol Llanelli a Mynydd Mawr trwy gefn gwlad hyfryd Dyffryn Gwendraeth.

Mae’r llwybr yn wastad ar y cyfan, gydag arwyneb tarmac ac yn hawdd ei gyrraedd a chyfanswm yr amser yw tua 2 awr bob ffordd (y llwybr cyfan)

 • Mae maes parcio ar y ffordd yn Horeb neu gallwch ofyn yn y dafarn.
 • Yn Nhymbl mae parcio ar y ffordd
 • Gallwch hefyd barcio ar y ffordd yng Nghynheidre lle mae mynediad i’r llwybr
 • Gallwch barcio ar y ffordd yn Crosshands lle mae mynediad i’r llwybr
Gwybodaeth Beicio – Darganfyddwch Sir Gaerfyrddin

Cycle Information – Sustrans (saesneg yn unig)

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button