Dewis Cymru

Dewis – Search for Local Services

dewis information serviceDewis Cymru is the place for information about well-being in Wales.
We have information that can help you think about what matters to you, along with information about local organisations and services that can help!


Dewis Cymru is THE place to go if you want information or advice about your well-being – or want to know how you can help somebody else.

When we talk about your well-being, we don’t just mean your health. We mean things like where you live, how safe and secure you feel, getting out and about, and keeping in touch with family and friends.

No two people are the same and well-being means different things to different people. So Dewis Cymru is here to help you find out more about what matters to you.

 

We’ve got information that can help you think about what matters to you, and we’ve also got information about people and services in your area that can help you with the things that matter to you.

If you want to know more about how to use Dewis Cymru to help you work out what matters to you, click here.

If you’ve got a service that helps people with their well-being, you can add your details to Dewis Cymru, so that the people who you want to help and support can find you more easily. It doesn’t matter how big or small you are, or whether you’re volunteers – if you help people with their well-being, Dewis Cymru wants to know about you and about what you do, so that we can put people in touch with you!

Search for Childcare Services

Ydych chi’n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy’n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Caiff y cynlaidau ei ddarparu gan Dewis Cymru. Dilynwch am fwy o wybodaeth am Dewis Cyrmu.

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button