Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar

Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar ar draws Cwm Gwendraeth

Canolfan Deuluoedd Tumbl

Mae Canolfan Deuluoedd Tumbl wedi’u lleoli yng nghanol Tumbl ac yn darparu darpariaeth a chefnogaeth i newyn yr ardal.

I archebu’ch lle ar y grwpiau neu i gael mwy o wybodaeth dilynwch wybodaeth Tudalen Facebook Canolfan Teulu Tumbl neu e-bostiwch y Canolfan Teulu ar tumblefamilycentre@outlook.com

Plant Dewi

Prosiect Rhieni Ifanc Plant Dewi dan 26

  • Mae prosiect Rhieni Ifanc Plant Dewi yn cynnal sesiynau ledled Sir Gaerfyrddin ac yn targedu ardaloedd Crosshands a Rhydaman. Mae’r Prosiect Rhieni Ifanc yn ffordd wych o gwrdd â ffrindiau newydd, wrth gael hwyl a dysgu sgiliau newydd. Mae’r prosiect yn canolbwyntio arnoch chi fel rhiant.
    I gael mwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â Vicky ar 07483966167 neu Carys 07483966166

Banc Bwndel Babi Plant Dewi

  • Mae Plant Dewi yn cefnogi teuluoedd yn Sir Gaerfyrddin drwy ddarparu adnoddau ac ochyfarper hanfodol i groesawu babi newydd i’w cartref newydd.
  • Gellir dod o hyd i Fwndel Babanod Plant Dewi yn Impact 242 yn Sinema Crosshands
  • Os oes angen rhywfaint o gymorth arnoch neu os ydych yn adnabod teulu sydd angen cysylltwch â Sam yn Plant Dewi 01267 221551 / 07483966168 neu bbbplantdewi@plantdewi.co.uk
I gael mwy o wybodaeth am Plant Dewi ewch i’w tudalen Facebook

Impact 242

Impact 242 yn gymuned Gristnogol Newydd o’r Eglwys Anglicanaidd wedi’i lleoli yn Sinema Crosshands a’u nod yw creu cymuned ym mhob un a wnawn.

Mae gan Impact 242 dudalen facebook gyda’u holl wybodaeth a i gysylltu ag Imapct 242 e-bostiwch esther.lockley@churcharmy.org neu ffoniwch 01279 507838

Menter Cwm Gwendraeth Elli

  • I weld beth arall mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn ei wneud, edrychwch ar eu Tudalen Facebook

 

Mus lets move

Actif: Mamau, gadewch i ni symud! 

Yn brosiect sy’n annog cerdded cymdeithasol i famau a phlant o fabanod hyd at oedran cyn-ysgol.

Mae grwpiau’n rhedeg ar draws Sir Gaerfyrddin ac mae’n ffordd wych o gael hwyl ac adeiladu cyfeillgarwch wrth gerdded.

I archebu lle i sesiwn a darganfod mwy o wybodaeth am y Mamau, gadewch i ni symud! cliciwch yma

 

menter dinefwrMenter Dinefwr 

I weld beth arall mae Menter Dinefwr i fyny hefyd yn ardaloedd Rhydaman a Llandeilo, edrychwch ar eu tudalen Facebook

 

menter gorllewin sir garMenter Gorllewin Sir Gar

I weld beth arall mae Menter Gorllewin Sir Gar yn ei wneud, edrychwch ar eu Tudalen Facebook

 

Adnoddau Blynyddoedd Cynnar

Tiny Happy People – BBC Adnodd : Mae Tiny Happy People yma i’ch helpu i ddatblygu sgiliau cyfathrebu eich plentyn.

Sylwer: mae rhai adnoddau sydd ar gael yn y Gymraeg, fodd bynnag, nid yw’r wefan yn gwbl ddwyieithog. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda’r BBC i gynhyrchu adnoddau pellach yn Gymraeg.

Magu Plant. Rhowch amser iddo: Mae angen arweiniad a chefnogaeth arnom i gyd ac mae ein canllawiau ni’n rhad ac am ddim, yn ymarferol ac yn gan arbenigwyr yng Nghymru. Mae gwefan Magu Plant. Rhowch amser iddo yn wych gydag awgrymiadau ymarferol AM DDIM a chyngor arbenigol ar gyfer eich holl heriau Magu Plant. Gallwch hefyd eu dilyn ar  facebook

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button