Teuluoedd Iach

Canolfan Blant Integredig Llwynhendy Llanelli, United Kingdom

Mae'r rhaglen Teulu Iach yn berthnasol i bob elfen o fywyd teuluol modern. Mae'r 8 sesiwn yn ymdrin ag arferion, amser sgrin, amser bwyd, ymarfer corff a chysgu, ac yn […]

SPACE (Cefnogi rhieni a phlant yn emosiynol)

Canolfan Plant Integredig Morfa Llanelli, United Kingdom

6 sessiw -Gr?p i edrych ar ein straen, ein sbardunau a'n hemosiynau ein hunain a sut i feithrin plant o ran eu rhai nhw. Dysgwch sut i fod yn wydn, […]

Darganfod byd eich plentyn

Dr.M'z Caerfyrddin, United Kingdom

7 sessiw -Gr?p i rieni a gofalwyr ddeall byd eich plentyn yn well. Bydd y sesiynau'n edrych ar: 'Gofalu amdanom ein hunain', 'Cwsg', 'Synhwyraidd', 'Lleferydd ac Iaith', 'Chwarae', 'Datblygiad ac […]

STEPS

Canolfan Deulu St Pauls Llanelli, United Kingdom

13 sessiw -Hoffech chi wybod sut mae eich meddwl yn gweithio? Sut mae eich credoau'n newid eich ymddygiad? Sut i osod nodau a'u cyflawni? Mae'r cwrs Steps yn defnyddio seicoleg […]

Siarad bob dydd trwy rianta chwareus

Canolfan Blant Integredig Felinfoel Llanelli, United Kingdom

4 Sessiw - Mae'r gweithdai Magu Plant yn Chwareus yn tynnu sylw at bwysigrwydd chwarae a chreu ymlyniad drwy chwarae. Mae'r gweithdai'n canolbwyntio ar ddeall datblygiad ymennydd plentyn, ymlyniad a […]

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button