Edrych Am Ofal Plant

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

Ydych chi’n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy’n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Cynllun cymorth gofal plant ar gyfer 0- 3 oed – Coronafeirws

Cliciwch ar y ddolen isod i gyrchu’r cais ar-lein ar gyfer Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronavirus (C-CAS) os gwelwch yn dda.

 * Sylwch fod ceisiadau’n cael eu prosesu rhwng 9am a 3pm dydd Llun – dydd Gwener yn unig.

(Os ydych chi’n cwrdd â chymhwyster Llywodraeth Cymru i fod yn weithiwr allweddol fel y nodir yn y ddolen isod, ewch a trefnu gofal plant pan fydd ei angen arnoch i gyflawni eich dyletswyddau. https://llyw.cymru/gweithwyr-allweddol-hanfodol-y-coronafeirws)

Dewch o hyd i ofal plant yn eich ardal chi yma:

Darparwyr Gofal Plant sydd dal ar agor ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin

Llanelli 

Myrtle House, Llanelli (foodbank is located here to) 01554 744791

Coed Derw, Llangennech 01554 228658

Top Totz, Llanelli 01554 899789 or 07749297963 hello@toptotzdaynursery.co.uk

Buttercups Day Nursery, Furnace, Llanelli 07565582771 buttercupdaynurseryllanelli@gmail.com

Brambly Hill, Llanelli, 01554 783435 hello@bramblyhill.co.uk (opening 15th June)

Cwtsh Cynnes, Penygroes, Llanelli 01269 831571, 07816 993741 (opening in June)

Busy Bugs, Kidwelly 01554890796, 07581865768 info@busybugsdaynursery.co.uk (opening 8th June)

Caerfyrddin

Gamfa Wen, 01267 676645

Little Bambinos Cwmffrwd 01267 243442

Pobl Bach, Johnstown, Carmarthen 01267 234900

Pobl Bach, Llangunnor, 01267 233244 (opening 1st June)

Meithrinfa Liliwenfach, Carmarthen 01267 469248 Meithrinfa-Liliwenfach-Nursery@hotmail.com

Glenholme Nursery, Carmarthen 01267 232830

 

Dechrau Disglair Nursery, St Clears, 01994 232844 dechraudisglair@hotmail.co.uk

Cae’r Ffair, Gorslas caerffair@aol.com 01269 833844 (opening 1st June)

Cywion Bach nursery, Idole, helo@cywionbach.co.uk 01267 610345 (opening 1st June)

Ysgubor Fach, Bancyfelin eleri@ysguborfach.co.uk 01267 211611, 07432 018920 (opening 16th June)

Llandeilo

Meithrinfa Twts Tywi Nursery, Llandeilo, 01550 779039, 07772683233 info@twtstywi.co.uk

Llanarthne

Cwtsh y Clos, Llanarthne, 01558 678014, gwenllianbeynon@live.co.uk (opening 1st June)

Ammanford

Jac y Do 01269 592226

Camau Bach, Drefach (Near to Cross Hands) 01269 844228

Pontarddulais

Pitter Patter Day Nursery, Pontarddulais, Swansea info@pitterpatterdaynursery.co.uk 01792 883299

Cylch Meithins

Cylch Meithrin Llanddarog 07577 648443

Cylch Meithrin Drefach 07577 648443

Cylchoedd Drefach a Llanddarog and Ffynnonwen

Mae nifer o Warchodwyr Plant ddal i fod ar agor, ar gyfer manylion cyswllt rhain danfonwch e-bost i gwybplant@sirgar.gov.uk

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

Sut i gofrestru ar gyfer gofal plant (plant 4 – 12 oed)

Yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau ysgolion, mae angen darparu gwasanaethau gofal plant i sicrhau parhad gwasanaethau rheng flaen.

Rydym yn rhoi mesurau ar waith i agor nifer cyfyngedig o’n hysgolion i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol o ddydd Llun, Mawrth 23.

Mae’n hanfodol bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd i helpu i atal lledaeniad coronafeirws (Covid-19).

Os yw eich gwaith yn hollbwysig i’r ymateb i COVID-19 neu os ydych yn gweithio yn un o’r sectorau critigol a restrir isod, ac nad yw eich plentyn yn gallu aros gartref, yna rhoddir blaenoriaeth i’ch gofal plant.

How to register

Cais Gofal Plant ar gyfer Plant sy’n Agored i Niwed

Os ydych chi’n Weithiwr Cymdeithasol ac angen gofal plant ar gyfer plant sy’n agored i niwed, cwblhewch y ffurflen isod a’i hanfon at FSChildcareReg@carmarthenshire.gov.uk

Neu os oes gennych unrhyw ymholidau eraill ebostiwch gwybplant@sirgar.gov.uk os gwelw

thumbnail of vulnerable_child_form

Chwilio am Ofal Plant

Ydych chi’n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy’n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Caiff y cynlaidau ei ddarparu gan Dewis Cymru. Dilynwch am fwy o wybodaeth am Dewis Cyrmu.

thumbnail of Why Choose Registered CIW Settings

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up