Edrych Am Ofal Plant

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

Ydych chi’n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy’n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Bydd lleoedd mewn gofal plant yn gyfyngedig iawn a dim ond plant sydd yn agored i niwed a phlant gweithwyr critigol a boed eu gwaith yn hanfodol i ymateb COVID-19 ddylai fod yn bresennol yn ystod yr amser hwn.

Os ydych chi’n cael eich ystyried yn weithiwr critigol ond yn gallu perfformio rhannau hanfodol eich swydd yn effeithiol wrth weithio gartref, yna dylech chi wneud hynny.

Hyd yn oed ar gyfer gweithwyr critigol, dim ond mewn lleoliadau gofal plant y bydd darpariaeth yn cael ei gwneud lle nad oes dewis arall diogel i’ch teulu.

Darparwyr Gofal Plant sydd dal ar agor ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin

Llanelli 

Myrtle House, Llanelli (foodbank is located here to) 01554 744791

Coed Derw, Llangennech 01554 228658

 

Caerfyrddin

Gamfa Wen, 01267 676645

Schoolhouse (Glangwili Hospital) 01267 227598

Little Bambinos Cwmffrwd (opening and closing to demand) 01267 243442

 

Ammanford

Jac y Do 01269 592226

 

Cwtch y Clos, Llanarthne (Between Carmarthen and Llandeilo) 01558 678014

Camau Bach, Drefach (Near to Cross Hands) 01269 844228

Cylch Meithins

Cylch Meithrin Llanddarog 07577 648443

Cylch Meithrin Drefach 07577 648443

 

Mae nifer o Warchodwyr Plant ddal i fod ar agor, ar gyfer manylion cyswllt rhain danfonwch e-bost i gwybplant@sirgar.gov.uk


 

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

Sut i gofrestru ar gyfer gofal plant (plant 4 – 12 oed)

Yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau ysgolion, mae angen darparu gwasanaethau gofal plant i sicrhau parhad gwasanaethau rheng flaen.

Rydym yn rhoi mesurau ar waith i agor nifer cyfyngedig o’n hysgolion i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol o ddydd Llun, Mawrth 23.

Mae’n hanfodol bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd i helpu i atal lledaeniad coronafeirws (Covid-19).

Os yw eich gwaith yn hollbwysig i’r ymateb i COVID-19 neu os ydych yn gweithio yn un o’r sectorau critigol a restrir isod, ac nad yw eich plentyn yn gallu aros gartref, yna rhoddir blaenoriaeth i’ch gofal plant.

How to register


 

Chwilio am Ofal Plant

Ydych chi’n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy’n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Caiff y cynlaidau ei ddarparu gan Dewis Cymru. Dilynwch am fwy o wybodaeth am Dewis Cyrmu.

thumbnail of Why Choose Registered CIW Settings

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up