Edrych Am Ofal Plant

CLYBIAU GWYLIAU HAF

Oherwydd COVID-19 mae nifer y Clybiau Haf sy’n rhedeg yn ystod gwyliau’r ysgol yn gyfyngedig ac mae’r nifer o lefydd wedi’i leihau. Felly archebwch yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

Mae rhestr o Glybiau Haf sydd ar agor isod. Cysylltwch â phob darparwr yn uniongyrchol i ddarganfod cost, argaeledd ac i archebu lle.

Meithrinfa Cywion Bach, open 3 days a week (Tuesday, Wednesday and Thursday) 01267 610345

Clwb Caredig, Nantgaredig SA32 7LG  ar agor 3 diwrnod yr wythnos – cysylltwch ȃ Melanie 07811189029

Clwb Plant Brynaman SA18 1AH, ar agor 6 wythnos 5 diwrnod – cysylltwch ȃ Angharad 07968113786

Hapus Dyrfa Porth Tywyn SA16 0NE ar agor  6 wythnos am 5 diwrnod – cysylltwch ȃ Eleanor 01554 835754

Clwb y Ddwylan SA38 9BA, ar agor 4 wythnos rhwng 27.7.20 – 21.8.20 am 5 diwrnod yr wythnos cysylltwch ȃ Sharon 07989694056

Clwb Gwyliau Tre Ioan SA31 3HS, ar agor  6 wythnos  am 5 diwrnod yr wythnos – cysylltwch ȃ Sian 01267 232830

Happy Days, Llangunnor SA312NN, ar agor 6 wythnos am 5 diwrnod yr wythnos – cysyltwch ȃ Sandra 07988893789

Swiss Valley SA14 8DS, ar agor 6 wythnos am 5 diwrnod yr wythnos – cysylltwch ȃ Nicola 07850117279

Bro Banw SA18 2NS, ar agor 6 wythnos am 5 diwrnod yr wythnos – cysylltwch ȃ Andrea 01269 595757

Penrhos SA15 2TS , ar agor 4 wythnos rhwng  27.7.20 – 21.8.20 am 5 diwrnod yr wythnos – cysylltwch ȃ Janet CYCA 01554 776178

Pobl Bach ELC open from 20.7.20, 5 days a week 8am – 6.30pm x 6 weeks £25 per Day including three meals and snacks – Contact Nia 01267 233244

 


 

Cynllun cymorth gofal plant ar gyfer 0- 3 oed – Coronafeirws

Bydd y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws yn cau i newydd-ddyfodiaid ar 12 Gorffennaf, ar ôl y dyddiad hwn, ni fydd unrhyw rieni newydd yn gallu gwneud cais am y cynllun (yr unig eithriad yw plant sy’n agored i niwed). Yr unig rai fydd yn gymwys i gael mynediad i ofal plant wedi’i ariannu ar ôl 12 Gorffennaf (hyd at 31 Awst) yw’r rhai sydd wedi cael asesiad o ran eu cymhwysedd ac sydd wedi derbyn llythyr cadarnhad.


Y Cynnig Gofal Plant

Mewn ymateb i COVID-19 roedd Llywodraeth Cymru wedi atal y Cynnig Gofal Plant i newydd-ddyfodiaid ym mis Ebrill er mwyn ariannu gofal plant ar gyfer gweithwyr critigol drwy gyfrwng y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws. Yr unig blant sy’n derbyn y Cynnig Gofal Plant ar hyn o bryd yw’r rhai a oedd yn derbyn y Cynnig cyn gwyliau’r Pasg.  Roedd pob cais ar ôl y dyddiad hwn wedi cael ei atal oherwydd bod y cyllid yn cael ei ddargyfeirio ar gyfer y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws.

Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio ac wrth i’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws ddod i ben, mae Llywodraeth Cymru yn golygu ailddechrau’r Cynnig Gofal Plant.  Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y cawn y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru.  Disgwylir cyhoeddiad yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dylai unrhyw bryderon sydd gennych ynghylch y Cynnig gael eu cyfeirio at  Lywodraeth Cymru.  Gallwch gysylltu drwy e-bostio TalkChildcare@gov.wales.

Y Datganiad Ysgrifenedig: Y Cynnig Gofal Plant a’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws 9 Mehefin 2020

Darparwyr Gofal Plant sydd dal ar agor ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin

Llanelli 
Myrtle House, Llanelli (foodbank is located here to) 01554 744791
Coed Derw, Llangennech 01554 228658
Top Totz, Llanelli 01554 899789 or 07749297963 hello@toptotzdaynursery.co.uk
Brambly Hill, Llanelli, 01554 783435 hello@bramblyhill.co.uk
Cwtsh Cynnes, Penygroes, Llanelli 01269 831571, 07816 993741
Y Cam Cynta Nursery, Peniel, 01267 236355
Busy Bugs, Kidwelly 01554890796, 07581865768 info@busybugsdaynursery.co.uk
Meithrinfa Hapus Dyrfa, Porth Tywyn 01554 835754 admin@hapusdyrfa.com

Childsplay Nursery, Llanelli 01554 777936 childsplay90@hotmail.co.uk

Once Upon a Time Nursery, Llanelli 01554 785173

Camau Tirion, Llwnhendy, Llanelli 01554 778672

Buttercup Day Nursery, Llanelli, 07565 582771 buttercupdaynurseryllanelli@gmail.com

Hwyl a Sbri Nursery, Llanelli 01554 752580 info@hwylasbri.com (opening 5 Awst)

Cylch Meithrin Felinfoel, 01554 742499 cmfelinfoel@gmail.com

Caerfyrddin
Gamfa Wen, 01267 676645
Little Bambinos Cwmffrwd 01267 243442
Pobl Bach, Johnstown, Carmarthen 01267 234900
Pobl Bach, Llangunnor, 01267 233244
Meithrinfa Liliwenfach, Carmarthen 01267 469248 Meithrinfa-Liliwenfach-Nursery@hotmail.com
Glenholme Nursery, Carmarthen 01267 232830
Dechrau Disglair Nursery, St Clears, 01994 232844 dechraudisglair@hotmail.co.uk
Cae’r Ffair, Gorslas caerffair@aol.com 01269 833844
Cywion Bach nursery, Idole, helo@cywionbach.co.uk 01267 610345
Ysgubor Fach, Bancyfelin eleri@ysguborfach.co.uk 01267 211611, 07432 018920

Tiny Tearaways, Carmarthen 01267 231986

Meithrinfa Plant Dewi, Carmarthen 01267 224970 meithrinfa@plantdewi.co.uk

Whitland

Pengwinau Bach Nursery, Whitland,pengwinaubach@gmail.com opening date  17th August

Llandeilo
Meithrinfa Twts Tywi Nursery, Llandeilo, 01550 779039, 07772683233 info@twtstywi.co.uk

Llanarthne
Cwtsh y Clos, Llanarthne, 01558 678014, gwenllianbeynon@live.co.uk

Ammanford
Jac y Do 01269 592226
Camau Bach, Drefach (Near to Cross Hands) 01269 844228

Lindys Bach Nursery, Betws, 07531 185338

Llandovery

Cariad a Cwtch day Nursery, Llandovery 01550 938364 cariadacwtch15@gmail.com

Llandovery College Nursery – Reopening in September (date to be confirmed) 01550 723030 nursery@llandoverycollege.com

Teifi Tots Nursery – Reopening 31st August 01239 711721

Pontarddulais
Pitter Patter Day Nursery, Pontarddulais, Swansea info@pitterpatterdaynursery.co.uk 01792 883299

Cylch Meithins
Cylch Meithrin Llanddarog 07577 648443
Cylch Meithrin Drefach 07577 648443
Cylchoedd Drefach a Llanddarog and Ffynnonwen
Cylch Meithrin Felinfoel, 01554 742499

Cylch Meithrin Felinfoel 01554 742499 cmfelinfoel@gmail.com

Cylch Tre Ficer, Llanymddyfri

Cylch Meithrin Betws will run sessions from 9 – 12  x 4 days

Cylch Meithrin Llanerch will be re-opening on Thursday 3rd September, 2020

Mae nifer o Warchodwyr Plant ddal i fod ar agor, ar gyfer manylion cyswllt rhain danfonwch e-bost i gwybplant@sirgar.gov.uk

Cais Gofal Plant ar gyfer Plant sy’n Agored i Niwed

Os ydych chi’n Weithiwr Cymdeithasol ac angen gofal plant ar gyfer plant sy’n agored i niwed, cwblhewch y ffurflen isod a’i hanfon at FSChildcareReg@carmarthenshire.gov.uk

Neu os oes gennych unrhyw ymholidau eraill ebostiwch gwybplant@sirgar.gov.uk os gwelw

thumbnail of vulnerable_child_form

Chwilio am Ofal Plant

Ydych chi’n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy’n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Caiff y cynlaidau ei ddarparu gan Dewis Cymru. Dilynwch am fwy o wybodaeth am Dewis Cyrmu.

thumbnail of Why Choose Registered CIW Settings

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up