Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSGA) – Dweud eich dweud!

Mynnwch gael dweud eich dweud a helpwch ni i lunio dyfodol addysg ddwyieithog yn Sir Gaerfyrddin am y 10 mlynedd nesaf.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau i gasglu barn pobl am ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) drafft.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob awdurdod lleol yng Nghymru gael cynllun o’r fath, ac mae’n nodi gweledigaeth y Cyngor ar sut byddwn yn datblygu’r ddarpariaeth Gymraeg yn ein hysgolion, yn seiliedig ar ganlyniadau a thargedau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Dysgwch fwy a rhowch eich barn i n yma

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.