Gofal Plant yn Ffrindiau Bach

Playing with wooden toy trains
Young children brushing their teeth
Teacher pointing out snowflakes in pretend igloo

Gofal plant yn Little Wizards

Children on their welly walk
Child playing outdoors
Children playing with a mud kitchen

Gwasanaeth Gofal Plant

Mae gan blant rhwng 2 a 3 oed, sy’n byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg, hawl i gael gofal plant wedi’i ariannu a hynny am ddeuddeg awr a hanner yr wythnos (dwy awr a hanner y dydd) o ddydd Llun i ddydd Gwener, am 42 wythnos y flwyddyn.

Darperir gofal plant o ystod o gyfleusterau gofal plant, mewn canolfannau yn bennaf, gan gynnwys meithrinfeydd dydd preifat, Canolfannau Teulu, Grwpiau Chwarae a Chylchoedd Meithrin.

Children looking for creatures on their welly walk

Ffocws y lle gofal plant wedi’i ariannu yw’r plentyn, ac yn enwedig sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfleoedd i ddatblygu ei iaith a’i sgiliau cymdeithasol ac yn datblygu’n emosiynol ac yn gorfforol er mwyn bod yn barod i ddechr

au’r ysgol, mewn lle gofal plant diogel.  Er mwyn cyflawni hyn, mae pob lleoliad yn cwblhau Proffiliau Cyfnod Sylfaen a Holiaduron Cryfderau ac Anawsterau, sy’n olrhain cynnydd datblygiadol pob plentyn.

 

Darpariaeth Gofal Plant

 

Mae gennym 24 o ddarparwyr gofal plant sy’n cynnwys lleoliadau Awdurdod Lleol, Preifat a Gwirfoddol ledled Sir Gaerfyrddin sy’n cael eu hariannu gan raglen Dechrau’n Deg.

Chwilio am Ofal Plant

I gael rhagor o wybodaeth am ofal plant, cysylltwch â ni drwy ffonio 01554 742447

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up