prev
next
play
pause

Magu Plant

Magu Plant

Croeso i’n tudalen magu plant, gyda gwybodaeth ac adnoddau ar bynciau sy’n ymwneud â magu plant

Edrychwch i lawr y tudalen i weld ei’n syniadau magu plant 🙂

Fel arall, edrychwch ar ein BANC SYNIADAU lle mae syniadau wedi’u creu gan ein Swyddogion Cymorth i Deuluoedd a phartneriaid eraill ac maent yn syniadau dysgu hwyliog a phleserus i’w gwneud gartref fel teulu

Cynnig Gofal Plant Cymru

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr yr  wythnos o addysg gynnar a gofal plant Meithrin y Cyfnod Sylfaen a ariennir ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac sy’n blant tair a phedair oed am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn.

Gan fod y Cynnig Gofal Plant i Gymru yn gynnig cyfunol, sy’n cynnwys darpariaeth addysg a gofal plant Cyfnod Sylfaen, rhaid i blant fod o oedran i fod yn gymwys i gael mynediad i’r ddwy elfen hyn ar yr un pryd.

Y cynnig yw uchafswm o 30 awr o addysg a gofal plant cyfunol. Os yw cymhwysedd rhieni wedi’i sefydlu, bydd plant fel arfer yn derbyn elfen gofal plant y cynnig o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, hyd nes y cynigir lle addysg llawn amser iddynt.

Ewch i Wasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin i gael rhagor o wybodaeth am Gynnig Gofal Plant Cymru a gwybodaeth am y Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer y cynllun hwn

Cynnig Gofal Plant Cymru Ffurflen Gais Ar-lein

Rhannu sylw

Sut i adeiladu sgiliau gwrando a sylw eich plentyn, gan Sarah ein Swyddog Cymorth i Deuluoedd

Sylw Cadarnhaol

Blog Sylw Cadarnhaol gan Sarah Swyddog Cymorth i Deuluoedd

Cliciwch i ddarllen am sut i wella sylw cadarnhaol

Cyfathrebu Di-eiriau

Defnyddio Cyfathrebu Di-eiriau i helpu eich plentyn i ddeall

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button