Children and teacher eating snack

Gweithwyr Ymgysylltu â Theuluoedd

Gweithwyr Ymgysylltu â Theuluoedd Cyngor Sir Caerfyrddin

Plant a theuluoedd agored i niwed yn Sir Gaerfyrddin sydd â phlant rhwng 5 ac 16 oed, sydd â phresenoldeb gwael yn yr ysgol (islaw 85%).

Gweithio gyda theuluoedd plant oedran ysgol gorfodol sydd â phryderon ynghylch presenoldeb, er mwyn iddynt ail-ymgysylltu â’r ysgol a gwella eu presenoldeb.

Cydgysylltu a darparu’r ymyriadau uniongyrchol a gytunwyd yn unol â chynllun y Tîm o Amgylch y Teulu.

 

Derbynnir atgyfeiriadau gan ysgolion a sefydliadau addysg.

 

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up