Children and teacher eating snack

Gweithredu dros Blant

Gweithredu dros Blant 

Mae’r cymorth yn cynnwys – Rhaglenni rhianta yn seiliedig ar dystiolaeth mewn sefyllfa grŵp (e.e. Ymdrin ag Ymddygiad Plant, Dod i adnabod eich babi, Rhaglen Maeth Cysylltiadau Teuluol (3-11 oed), TAKE3 (13-16 oed).

Cymorth rhianta pwrpasol ar gyfer teuluoedd yn eu cartref eu hunain lle bo’n briodol e.e. Byw â’r Glasoed, Dull Solihull. Offer, sgiliau a gwybodaeth ymarferol i gynorthwyo ac arwain rhieni sydd â phroblemau â’u perthynas i gyflawni newidiadau cadarnhaol.

Gweithio gyda rhieni sydd wedi ymwahanu er mwyn eu helpu i rianta’r plentyn ar y cyd yn well.

Cymorth i rieni beichiog a rhieni newydd ddatblygu arferion rhianta ymatebol ac sy’n meithrin.

Cefnogaeth therapiwtig i deuluoedd sydd â phroblemau cymhleth er mwyn helpu i wella eu perthynas a’u hymlyniad, sydd ar gael drwy’r Therapydd Systemig.

Therapydd Chwarae i blant ag anghenion cymhleth.

Ffôn: 01554 745150

 

 

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up