DASH (Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig)

DASH (Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig)

 Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig (DASH) – DASH Gwasanaeth Camdrin Domestig Caerfyrddin , Calan a Threshold.

Mae DASH yn cefnogi plant a phobl ifanc rhwng 0-16 oed sydd wedi gweld neu brofi cam-drin domestig yn y cartref.

Mae’r prosiect yn cynnig sesiynau un i un, cymorth grŵp a gweithgareddau i helpu plant a phobl ifanc i ddeall eu hemosiynau, dysgu am berthnasoedd iach, cynyddu eu hyder a’u hannog i fynegi eu hunain a chael hwyl.

Gall DASH hefyd helpu rhieni i adeiladu perthynas well gyda’u plant a deall effaith cam-drin domestig arnyn nhw.

Gwasanaeth Camdrin Domestig Caerfyrddin: 01267 238410

Threshold (Llanelli):  01554 752422

Calan DVS (Amman Valley):  01269 597474

Carmarthen Domestic Abuse Service Logo Square

Threshold DAS logo square

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button