prev
next
play
pause

Tîm Arbenigol Iechyd Ieuenctid Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Mae Tîm Iechydm Iechyd Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cefnogi pobl ifanc  rhwng 11-25 oed sy’n agored i niwed, nad ydynt mewn addysg,  cyflogaeth na hyfforddiant ac sydd â mynediad cyfyngedig at wasanaethau iechyd.

Maen nhw’n cynnig cymorth un i un i bobl ifanc ar faterion fel gorbryder, iselder, hunan-niwed, patrymau meddwl negyddol neu annefnyddiol, ymddygiad rhywiol amhriodol neu niweidiol.

Gall y tîm hefyd helpu rhieni i gynyddu eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth o sut i gefnogi person ifanc â phroblemau emosiynol ac iechyd meddwl.

Cysylltwch â 01554 748085

 

 

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button