Home Start Sir Gaerfyrddin

Mae bod yn rhiant, beth bynnag yw eich sefyllfa, gall fod yn heriol iawn, yn enwedig pan fydd plant yn ifanc. Mae llawer o rieni yn teimlo’n flinedig ac yn llethu gan y straen bywyd teuluol. I rai rhieni ei fod yn frwydr arbennig oherwydd eu bod hefyd yn ymdopi â materion megis iselder ar ôl geni, eu neu eu plentyn salwch neu anabledd, ynysu neu enedigaethau lluosog.

Home-Start Sir Gaerfyrddin  yn gallu helpu. Mae gwirfoddolwr a ddewiswyd yn ofalus, sydd wedi profiad magu plant, yn gallu ymweld yn rheolaidd ac yn cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol. Mae’r gefnogaeth gyfeillgar rhiant-i-riant yn syml ond effeithiol o alluogi teuluoedd i fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Cysylltwch â Ni: Ffôn: 01269 593853 : Gan ddefnyddio’r Ffurflen ni Cysylltu

 

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up