Children and teacher eating snack

Home Start Sir Gaerfyrddin

Mae bod yn rhiant, beth bynnag yw eich sefyllfa, gall fod yn heriol iawn, yn enwedig pan fydd plant yn ifanc. Mae llawer o rieni yn teimlo’n flinedig ac yn llethu gan y straen bywyd teuluol. I rai rhieni ei fod yn frwydr arbennig oherwydd eu bod hefyd yn ymdopi â materion megis iselder ar ôl geni, eu neu eu plentyn salwch neu anabledd, ynysu neu enedigaethau lluosog.

Home-Start Sir Gaerfyrddin  yn gallu helpu. Mae gwirfoddolwr a ddewiswyd yn ofalus, sydd wedi profiad magu plant, yn gallu ymweld yn rheolaidd ac yn cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol. Mae’r gefnogaeth gyfeillgar rhiant-i-riant yn syml ond effeithiol o alluogi teuluoedd i fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Cysylltwch â Ni: Ffôn: 01269 593853 : Gan ddefnyddio’r Ffurflen ni Cysylltu

 

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up