Gwasanaeth Rhianta

Flying Start Carmarthenshire, Carmarthenshire County Council, NHS, Welsh Government

Mae’n eithaf tebygol mai bod yn rhiant fydd un o’r rolau fydd yn rhoi’r boddhad mwyaf ichi ac weithiau, yn un o’r rolau mwyaf blenedig a heriol hefyd!

Gweithdai Rhianta

Arhoswch un cam ar y blaen i ddatblygiad eich plentyn trwy fynychu amrywiaeth o weithdai. Fel arfer cenhelir ein gweithdai mewn canolfannau teulu neu blant lleol. Mae nhw’n hwyl ac yn anffurffiol, a beth sy’n fwy mae nhw i gyd am ddim! Rydym yn gweithio’n agos gydag asiantaethau parnter i ddarparau gweithdai ar gyfer pobl ifanc 0 – 18 oed.

Mwy amdano gweithdai rhianta…

Getting to know your baby

Cyfleoedd anhygoel i…

  • Cwrdd a rhieni eraill a gwneud ffrindiau newydd.
  • Rhannwch awgrymiadau a syniadau ag eraill i rhoi cynnig arnynt gartref.
  • Dysgwch fwy am ddatbligiad plant a pham mae plant yn gwneud y pethau mae nhw’n eu gwneud.
  • Adeliadwch aich hyder trwy ein rhaglen “steps“.
  • Enill cymhwyster Agored Cymru.
  • Cyflwynwch eich plentyn i gyfleusterau creche am ddim.
  • Mwynhewch luniaeth am ddim.

Rhianta. Rhowch amser iddo.

Mae gan y rhan fwyaf o deuluoedd adegau anodd eu rheoli. Dyma rhai syniadau ar gyfer delio a rhai pryderon rhianta cyffredin. Mae pob plentyn yn unigryw, ond gall awgrymiadau hyn helpu.

Oneplusone

Rydym yn cynnig Gweithdai i gefnogi’r canlynol:

  • Dadlau’n well – i unrhyw un sydd am ddysgu sut i ymdopi’n well a straen a delio a dadleuon mewn ffordd iach.
  • Fi, chi a babi rhy – i helpu rhieni newydd a darpar rienti i lywio’r newidiadau sy’n digwedd yn eu parthynas pan fydd babi’n cyrraedd.
  • Gwneud pethau’n iawn i blant – i helpu rhieni sydd wedi gwahanu neu sy’n gwahanu i ddysgu rheoli gwrthdaro a lleihau’r effaith y mae’n ei gael ar eu plant.

Darganfyddwch fwy yma…

Cyfeiriad

Dechrau’n Deg
Cyn Ysgol Babanod y Morfa
Heol Newydd
Morfa
Llanelli
SA15 2DQ

Ffôn

01554 742447

E-bost

Dechraundeg@sirgar.gov.uk

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button