Iaith a Lleferydd

Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Plant

Mae Therapydd Iaith a Lleferydd yn cydweithio â rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill ar:

  • Sgiliau cynnar sydd eu hangen wrth ddysgu siarad e.e.. Sylw, chwarae
  • Deall iaith
  • Defnyddio iaith
  • Synau lleferydd
  • Llyncu
  • Ansawdd llais
  • Gwahanol ffyrdd o gyfathrebu
  • Siarad ag atal

Canllaw cam wrth gam Wasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith Plant Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Syniadau i ddatblygu iaith a lleferydd eich plentyn yn y cartref

Cefnogi eich plentyn i ddatblygu ei leferydd a’i iaith

Ffordd wych o ddefnyddio posau i ddatblygu iaith a lleferydd

 

Cardiau Cymorth Iaith a Lleferydd Hywel Dda

Datblygu chwarae synhwyraidd gan ddefnyddio teganau yn y cartref

Chwarae Synhwyraidd

Sut i ddefnyddio hwiangerddi i ddatblygu Iaith a Lleferydd

 

 

Hwiangerddi

Sut i ddefnyddio hwiangerddi i ddatblygu Iaith a Lleferydd

 

 

Amser Bath 

Helpwch eich plentyn i ddefnyddio ymadroddion dau air yn ystod amser bath

 

 

Synau Anifeiliaid

Defnyddio synau anifeiliaid gyda’ch plentyn wrth chwarae a rasio

 

 

Chwarae Synhwyaidd

Sut i ddatblygu chwarae synhwyraidd gan ddefnyddio teganau yn y

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button