Iaith a Lleferydd

Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Plant

Mae Therapydd Iaith a Lleferydd yn cydweithio â rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill ar:

  • Sgiliau cynnar sydd eu hangen wrth ddysgu siarad e.e.. Sylw, chwarae
  • Deall iaith
  • Defnyddio iaith
  • Synau lleferydd
  • Llyncu
  • Ansawdd llais
  • Gwahanol ffyrdd o gyfathrebu
  • Siarad ag atal

Canllaw cam wrth gam Wasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith Plant Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Syniadau i ddatblygu iaith a lleferydd eich plentyn yn y cartref

Cefnogi eich plentyn i ddatblygu ei leferydd a’i iaith

Ffordd wych o ddefnyddio posau i ddatblygu iaith a lleferydd

 

Cardiau Cymorth Iaith a Lleferydd Hywel Dda

Datblygu chwarae synhwyraidd gan ddefnyddio teganau yn y cartref

Chwarae Synhwyraidd

Sut i ddefnyddio hwiangerddi i ddatblygu Iaith a Lleferydd

 

 

Hwiangerddi

Sut i ddefnyddio hwiangerddi i ddatblygu Iaith a Lleferydd

 

 

Amser Bath 

Helpwch eich plentyn i ddefnyddio ymadroddion dau air yn ystod amser bath

 

 

Synau Anifeiliaid

Defnyddio synau anifeiliaid gyda’ch plentyn wrth chwarae a rasio

 

 

Chwarae Synhwyaidd

Sut i ddatblygu chwarae synhwyraidd gan ddefnyddio teganau yn y

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button